Nieuws overzicht

Nieuwe leidraad kwaliteitsvisitaties biedt objectief normenkader

26 april 2013

De nieuwe leidraad ‘Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties’ biedt wetenschappelijke verenigingen een objectief normenkader voor kwaliteitsvisitaties. Zij kunnen de basisnormen aanvullen en preciseren op basis van vakspecifieke eisen.

Transparantieregister Zorg van start

26 april 2013

Het vandaag gelanceerde Transparantieregister Zorg geeft inzicht in de financiële relaties tussen instellingen/zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven.    

'Medisch specialisten hebben te lang vertrouwd op hun autoriteit

26 april 2013

‘Een belangrijke oorzaak van de recente negatieve beeldvorming over medisch specialisten is dat de beroepsgroep te weinig maatschappelijk krediet heeft opgebouwd. Specialisten hebben onvoldoende van zichzelf laten zien en liggen meer dan ooit onder het vergrootglas van pers, publiek en politiek.

Wat betekent het Zorgakkoord voor medisch specialisten?

26 april 2013

De medisch specialisten in dienstverband leveren per 1 januari 2014 en tot en met 2017 jaarlijks het percentage in van de incidentele looncomponent (ILO). Deze ILO maakt onderdeel uit van de zogenaamde OVA-ruimte en is vastgelegd in het OVA-convenant.

‘Ga samen aan de slag’

22 april 2013

‘Het structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen’. Dat is wat het ministerie van VWS verstaat onder taakherschikking.

Extra aandacht voor medicatieveiligheid

18 april 2013

In de week van 22 tot en met 28 april 2013 organiseren circa vijftien ziekenhuizen verspreid over het land themabijeenkomsten over medicatieveiligheid.

Orde van Medisch Specialisten en VvAA gaan samenwerken

9 april 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor zorgprofessionals, gaan nauwer samenwerken. Hiertoe tekenden zij onlangs een intentieovereenkomst.    

Pia Dijkstra: ‘Geef aios de tijd’

8 april 2013

Op vrijdag 5 april organiseerde de OMS samen met De Jonge Orde een werkbezoek met Pia Dijkstra aan het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Tijdens dit bezoek werd duidelijk hoe belangrijk AIOS en hun opleidingen zijn voor de kwaliteit van zorg.

Zorgvisie: Dokters willen leren van calamiteiten

8 april 2013

Medisch specialisten richten een netwerk op om samen te leren van medische missers. Een vraaggesprek met initiator Marjo Jager, medisch specialist patiëntveiligheid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Leren omgaan met een kritische samenleving

8 april 2013

De incidenten in ziekenhuizen lijken zich de laatste maanden op te stapelen. Is dat echt zo? Maken ziekenhuisbestuurders en specialisten er een potje van? Wat is er aan de hand? En wat moet en kan er beter in de medisch-specialistische zorg in Nederland?

Pagina's