Nieuws overzicht

Medisch specialisten zetten netwerk patiëntveiligheid op

25 februari 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) zet een netwerk op van medisch specialisten patiëntveiligheid. Hiermee wordt een veiligheidsprogramma van 93 ziekenhuizen (VMS) voortgezet. Dat project financiert de overheid sinds dit jaar niet meer.

OMS zet vraagtekens bij cijfers CZ over ‘onnodige operaties’

24 februari 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) stelt dat elke onnodige operatie er een teveel is. Het tegengaan van verspilling van zorggelden is een gezamenlijke opdracht voor artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiënten.

Hoe ziet uw toekomst eruit vanaf 2015?

22 februari 2013

Wat zijn de gevolgen van één integraal tarief voor het declareren door specialist en ziekenhuis? Hoe kunnen medisch specialisten meer betrokken raken bij het bestuur van de instelling waar ze werkzaam zijn? Hoe kunnen de belangen van ziekenhuizen en specialisten beter op elkaar worden afgestemd?

Zorgconcentratie heeft grote impact op aios

21 februari 2013

Concentratie van zorg is in volle gang. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de opleiding van medisch specialisten? Naar aanleiding van een conferentie van de OMS zetten Lise Rijnierse en Joep Dörr de consequenties uiteen.

KNMG reageert op berichtgeving openbaar maken meldingen IGZ

20 februari 2013

Patiënten en toekomstige patiënten moeten het zo snel mogelijk weten als de patiëntveiligheid in hun zorginstelling in het geding is. Daarom is het cruciaal dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) scherp  toezicht houdt, meldingen zorgvuldig onderzoekt en de uitkomsten snel publiceert.

Pensioenen medisch specialisten in dienstverband nog niet uit gevarenzone

20 februari 2013

De twee pensioenfondsen waarbij de medisch specialisten in dienstverband zijn aangesloten zitten nog volop in de uitvoering van het herstelplan dat enkele jaren geleden is gemaakt om de financiële positie van de fondsen te verbeteren.

OMS en wetenschappelijke verenigingen pleiten voor zorgvuldigheid bij concentratie spoedzorg

12 februari 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Wetenschappelijke Verenigingen zien in de Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een aantal aanknopingspunten voor de concentratie van de complexe spoedeisende zorg.

Artsenfederatie KNMG denkt mee over aanpassen basispakket

12 februari 2013

Minister Schippers vraagt de zorg om voorstellen te doen voor bezuinigingen op het basispakket. Deze uitdaging gaat artsenfederatie KNMG graag samen met andere partijen in het veld aan. KNMG-voorzitter Van der Gaag: ‘We moeten de zorg samen betaalbaar en goed houden.’

"Opleiding medisch specialist cruciaal voor kwaliteit van zorg”

7 februari 2013

“Een goed opgeleide aios is cruciaal voor patiëntveiligheid en teamwork”, dat concludeerde VVD Tweede Kamerlid Michiel van Veen tijdens zijn werkbezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

'Scherpte op correct declareren is gezamenlijke verantwoordelijkheid'

4 februari 2013

Zorgverzekeraars moeten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien hoe zij hun controles van declaraties gaan verbeteren. Dat schrijft de NZa deze week in een brief aan de verzekeraars.

Pagina's