Nieuws overzicht

Financiering opleiding medisch specialist wijzigt: Opleidingsfonds verdwijnt

5 oktober 2012

De huidige subsidieregelingen voor de zorgopleidingen 1e en 2e tranche vervallen per 1 januari 2013. Voortaan zullen de opleidende instellingen subsidie - in de vorm van een beschikbaarheidbijdrage - aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in plaats van bij VWS.

Ruim 3500 downloads van Receptprijs

5 oktober 2012

Sinds de lancering van de app “Receptprijs” eind augustus hebben er al 3500 downloads plaatsgevonden. De app is een handig hulpmiddel voor medisch specialisten om in één oogopslag zicht te krijgen op therapeutisch gelijkwaardige alternatieven voor geneesmiddelen en de bijbehorende prijzen.

Helpen sancties als het om patiëntveiligheid gaat?

5 oktober 2012

Helpt het om een medisch specialist te straffen die de regels rond patiëntveiligheid niet goed naleeft? En zijn de verantwoordelijkheden wel duidelijk binnen het ziekenhuis als het om veiligheid gaat?

Medisch specialisten schetsen toekomst van de zorg

2 oktober 2012

Vanmiddag is in het Haagse perscentrum Nieuwspoort het visiedocument ‘De Medisch Specialist 2015’ gepresenteerd. In het document staan concrete adviezen om de uitdaging van oplopende kosten in de medisch-specialistische zorg het hoofd te kunnen bieden.

Reactie OMS op het AD artikel “onnodige sterfte ouderen in ziekenhuizen”

1 oktober 2012

Op zaterdag 29 september publiceerde het AD op basis van de AD Ziekenhuis Top 100 het artikel  “Complicaties vellen ouderen ”. De Orde van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen herkennen de in het artikel geschetste problematiek rondom kwetsbare ouderen.

Pagina's