Nieuws overzicht

Regeerakkoord: convenant doet zijn werk maar onverantwoorde korting van opleiding

30 oktober 2012

In het regeerakkoord respecteren VVD en PvdA het convenant bekostiging medisch specialisten dat VWS, NVZ en OMS eind 2010 sloten.

Patiëntveiligheid Award 2012: Heeft u al gestemd?

30 oktober 2012

De spannende strijd om de Nationale Patiëntveiligheid Award 2012 is losgebarsten. De jury heeft drie initiatieven van verschillende ziekenhuizen genomineerd die kans maken de award in de wacht te slepen. U bepaalt wie er wint door uw stem uit brengen op uw favoriete initiatief.

Goodwill: (g)een probleem?

19 oktober 2012

Het verschijnen van het rapport van de commissie Meurs en daarop volgend een publicatie in het Financieele Dagblad noopt tot een reactie vanuit de OMS over actuele ontwikkelingen rondom goodwill van praktijken van vrij gevestigde medisch specialisten.

OMS ondersteunt Mednet Topartsenverkiezing 2012

18 oktober 2012

  De Mednet Topartsenverkiezing 2012, waarin medisch specialisten de beste vakgenoot binnen hun specialisme kunnen kiezen, is van start gegaan. De OMS ondersteunt dit jaar jaar deze verkiezing.

De rol van wetenschappelijke verenigingen bij (vermeend) disfunctioneren

18 oktober 2012

Een vol zaaltje op een dinsdagavond in de Domus Medica: een groot aantal belangstellenden is afgekomen op een invitational conference om met elkaar van gedachte te wisselen over de rol die een wetenschappelijke vereniging zou kunnen hebben bij een (vermeend) disfunctioneren van medisch specialisten.

Vooraankondiging conferentie universitair medisch specialisten - 19 december 2012

18 oktober 2012

Bent u universitair medisch specialist? Tijdens deze speciale conferentie komen landelijke ontwikkelingen en de positie van de universitair medisch specialist ten aanzien van deze ontwikkelingen binnen de universitair medische centra aan bod.

Medisch Contact: Korte opleiding geeft minimumspecialisten

17 oktober 2012

Bron: Medischcontact.nl Het voorstel om de Nederlandse specialistenopleidingen te verkorten tot de Europese minimumeisen getuigt van kortzichtigheid. Opleiden is nu investeren in de toekomst. Daarop beknibbelen kan niet anders dan ten koste gaan van de kwaliteit.

Mednet: Gyneacoloog Carina Hilders over De Medisch Specialist 2015

15 oktober 2012

Begin oktober werd het visiedocument De Medisch Specialist 2015 gepresenteerd. De projectgroep die het document opstelde, stond onder leiding van gynaecoloog Carina Hilders  van de Reinier de Graaf Groep in Delft/Voorburg. Ze kijkt met trots terug op wat haar projectgroep tot stand heeft gebracht.

Uit de volkskrant - Frank de Grave: 'Er was heel veel beeldvorming'

11 oktober 2012

Interview Frank de Grave, voorzitter Orde van Medisch Specialisten 'Ik denk dat heel veel Nederlanders de inkomens van dokters nu aanvaardbaar vinden.'   Eindelijk liggen de feiten op tafel. Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, is tevreden.

Orde van Medisch Specialisten positief over uitkomsten commissie Meurs

10 oktober 2012

De Orde van Medisch Specialisten is positief over de uitkomsten van de commissie Meurs, die in opdracht van de minister van VWS een onderzoek heeft verricht naar de inkomens van medisch specialisten.

Pagina's