Nieuws overzicht

Financiële banden arts en farmacie openbaar

28 juni 2012

Vanaf 2013 is een centraal transparantieregister beschikbaar.

Weet u het nog? Het transparantieregister komt eraan

26 juni 2012

Financiële banden arts en farmacie in 2013 openbaar Artsen, instellingen en wetenschappelijke verenigingen krijgen begin volgend jaar te maken met een centraal transparantieregister. Het register zal door iedereen te raadplegen zijn op internet via de naam van de zorgverlener of -instelling.

‘Doorpakken na kwaliteitsvisitatie’

26 juni 2012

De Adviescommissie kwaliteitsvisitatie heeft een Algemeen visitatiereglement en een Algemeen visitatierapport opgesteld. Beiden zijn geaccordeerd door de Raad Kwaliteit van de OMS.

De Jonge Orde organiseert Aios Actie Dag

26 juni 2012

Aios in actie tegen voorgestelde bezuinigingen De ambtelijke werkgroep IBO heeft de minister voorgesteld dat aios per jaar €13.400 meebetalen aan hun opleiding. Daarnaast stelt  zij voor de opleidingsduur te verkorten tot het Europese minimum.

Relaties tussen artsen en medische hulpmiddelen industrie transparant

20 juni 2012

Vandaag tekenen KNMG, namens haar federatiepartners, en de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), namens de medische hulpmiddelen industrie, een intentieverklaring om tot een wederkerige gedragscode te komen.

Geef uw mening over enkele stellingen over De Medisch Specialist 2015

20 juni 2012

In opdracht van de Orde van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen, werkt een werkgroep bestaande uit medisch specialisten aan een visiedocument.

Bestuurlijk akkoord: psychiaters tekenen voor vernieuwing GGZ

18 juni 2012

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft samen met branche- en beroepsverenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten- en familieorganisaties een breed akkoord met de minister van VWS gesloten over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), en daarmee de psychia

OMS wil geen minimum-specialisten

18 juni 2012

De OMS voorziet problemen ten aanzien van de kwaliteit van de opleiding als voorstellen uit een rapport van een ambtelijke werkgroep ten uitvoer worden gebracht.

OMS: ‘Botte bijl door opleidingsfonds’

15 juni 2012

bron: Medisch Contact De Orde voor Medisch Specialisten (OMS) is niet te spreken over het bezuinigingsplan voor de umc’s.

De Jonge Orde: Aankomend medisch specialist meebetalen aan opleiding: ‘Te gek voor woorden’

13 juni 2012

Utrecht,  13 juni 2012 – De Jonge Orde vindt het voorstel van een ambtelijke werkgroep om artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) jaarlijks een eigen bijdrage te vragen van € 13.400 per jaar `te gek voor woorden`.

Pagina's