Nieuws overzicht

IGZ-onderzoek: Patiëntenzorg op OK opnieuw beter en veiliger

24 mei 2012

OMS en Wetenschappelijke verenigingen blij met succes inspanningen De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op basis van een landelijk onderzoek vastgesteld dat er sprake is van een structurele verbetering van de zorg rondom het operatieve proces.

Lenteakkoord respecteert voorlopig convenant

22 mei 2012

In de nieuwsbrief van vorige week heeft de OMS de leden bijgepraat over de politieke discussie die gaande was over de inkomens van de medisch specialisten en de inzet en acties van de OMS daarbij.

Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen 2012

14 mei 2012

Jaarlijkse medicatiebeoordeling bij 65-plussers met chronische ziekten voorkomt ongewenst medicijngebruikOuderen vanaf 65 jaar die vijf of meer geneesmiddelen slikken en meerdere ziektes hebben zouden elk jaar een medicatiebeoordeling moeten krijgen.

NVU publiceert uitkomstnorm mortaliteit bij blaaskanker

10 mei 2012

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft vandaag nieuwe normen gepubliceerd voor de behandeling van blaaskanker en prostaatkanker. Hiermee wordt duidelijk gedefinieerd welke eisen aan de urologische zorg voor genoemde aandoeningen gesteld moeten worden.

Onjuiste berichtgeving Telegraaf inzake ‘zorgfraude’

9 mei 2012

In een krantenbericht over zorgfraude bestempelt de Telegraaf vandaag medisch specialisten als "de grootste bedriegers". De Telegraaf schrijft haar bericht naar aanleiding van een rapport van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over onterechte declaraties en vermoedens van fraude in de zorg.

Uit Medisch Contact: Doorpakken na kwaliteitsvisitatie

8 mei 2012

Nieuw visitatiereglement moet goede patiëntenzorg waarborgen Wetenschappelijke verenigingen nemen hun verantwoordelijkheid en melden het voortaan bij de inspectie als de patiëntenzorg ondanks herhaaldelijk waarschuwen in het gedrang blijft.

OMS en IKNL werken aan database uniforme tweedelijnsrichtlijnen

8 mei 2012

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)  ontwikkelen in opdracht van de wetenschappelijke verenigingen een  database voor uniforme tweedelijnsrichtlijnen.