Nieuws overzicht

Aanwijzingen over praktijkvariatie moeten nader onderzocht

30 maart 2012

Het terugdringen van ongewenste praktijkvariatie is een gewenste ontwikkeling  vanuit een kwaliteits- en patiëntveiligheidsperspectief, alsook doelmatigheidsoverwegingen.

Minister Schippers lanceert Thuisarts.nl

23 maart 2012

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft donderdag 22 maart  in Nieuwspoort de nieuwe website Thuisarts.nl gelanceerd. Deze site maakt medische informatie toegankelijk voor een breed publiek en is een initiatief van het NHG.

Frank de Grave haalt specialisten uit de luwte

23 maart 2012

Voor medisch specialisten volstaat het niet meer om ontwikkelingen in de zorg vanaf de zijlijn te becommentariëren. Voorzitter Frank de Grave van de Orde: “De blik moet naar buiten.

Organiseren specialisten in dienstverband: eendracht maakt sterk

21 maart 2012

OMS en LAD adviseren medisch specialisten in dienstverband zich te organiseren binnen het eigen ziekenhuis. Daarmee kunnen zij een goede gesprekspartner zijn van onder meer de raad van bestuur, de medische staf en de stafmaatschap/collectief van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren.

(G)een alternatief voor goodwill

16 maart 2012

In Medisch Contact van 9 maart jl stond het artikel 'Een alternatief voor goodwill'. Dit artikel behoeft enkele nuanceringen.

Inspectie: Kwaliteit van zorg ziekenhuizen verbeterd

13 maart 2012

Ziekenhuizen werken systematisch aan verbetering van zorg en vermindering van risico’s. De samenwerking tussen ziekenhuizen, specialisten en de inspectie leidt tot aantoonbare resultaten. Dat blijkt uit het rapport Het Resultaat Telt Ziekenhuizen van de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

OMS start Meldpunt Contractering

9 maart 2012

De OMS heeft diverse signalen ontvangen van de collectieven in het land dat er veel progressie is geboekt met de vorming van collectieven, het interne verdeelmodel en de afspraken met de raad van bestuur. Dit zijn positieve berichten.

Ziekenhuizen eind 2012 in bezit van veiligheidsmanagementsysteem

8 maart 2012

Alle Nederlandse ziekenhuizen verwachten op 31 december 2012 een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) te hebben. In 96% van alle ziekenhuizen is dit VMS dan ook al geaccrediteerd of gecertificeerd.

KNMG: Artsen minder machteloos met meldcode kindermishandeling

8 maart 2012

 Artsen zijn door hun contact met de patiënt en diens familie vaak bij uitstek in staat om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen volwassenen te signaleren.

KNMG bepleit actievere internationale gegevensuitwisseling

5 maart 2012

'Onbegrijpelijk en onverantwoord.' Zo kwalificeerde Paul Rijksen, algemeen directeur KNMG, in het televisieprogramma EenVandaag het handelen van het Duitse ziekenhuis dat wist dat een van hun artsen in Nederland zijn beroep niet meer mocht uitoefenen.