Nieuws overzicht

Frank de Grave te gast bij ALV Keel-, Neus- en Oorartsen

19 december 2011

Op donderdag 16 november is Frank de Grave, algemeen voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), te gast bij de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO).

Amsvernieuwing.nl: speciaal voor medisch specialisten

19 december 2011

Vanaf 16 december kunt u voor het laatste nieuws, achtergronden en veelgestelde vragen over de AMS terecht op de speciale website: amsvernieuwing.nl. Deze website is opgezet door de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

Medisch specialisten akkoord met onderhandelingsresultaat

19 december 2011

Utrecht, 17 januari 2011 - De leden van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 januari positief gestemd over het onderhandelingsresultaat dat op 15 december jongstleden met de minister van VWS is bereikt.

Interview FD: 'Een heel schadelijk conflict is afgewend'

19 december 2011

Met de goedkeuring gisteren van het akkoord tussen de minister van Volksgezondheid en de Orde van Medisch Specialisten is een gevaarlijk conflict afgewend.

Column Frank de Grave in Medisch Contact: Onderhandelen

19 december 2011

Maandagavond 17 januari, bijna 500 medisch specialisten in Domus Medica. Mijn eerste ledenvergadering. De stemkaarten gaan omhoog. Opluchting achter de bestuurstafel, 413 voor, 30 tegen, de rest onthoudingen. De OMS mag het onderhandelingsresultaat ondertekenen.

OMS positief over hoofdlijnenakkoord

19 december 2011

Maandag 4 juli 2011 hebben de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, NVZ vereniging van ziekenhuizen, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015 getekend.

KNMG: waardering voor arts die fout open bespreekt

19 december 2011

Een arts uit het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft in het personeelsblad erkend dat hij een fout heeft gemaakt bij de diagnostiek van een patiënte. De KNMG vindt dit een heel moedige stap.

Zelfgekozen levenseinde: mogelijkheden en grenzen van artsen

19 december 2011

Ook patiënten die niet lijden aan een ernstige ziekte kunnen in aanmerking komen voor euthanasie. Een nieuw standpunt van artsenfederatie KNMG geeft een overzicht van de rol en grenzen van artsen bij het zelfgekozen levenseinde.

SCEN-arts: moeilijk maar inspirerend

19 december 2011

Collega’s en patiënten bijstaan bij euthanasie   ‘De patiënt op zijn gemak stellen, luisteren en, als de patiënt afhoudend is, toch proberen door te dringen.’ Dat is de uitdaging die huisarts Voskuil ziet in zijn werk als SCEN-arts.

Financiële afspraken tussen artsen en farmacie openbaar

19 december 2011

Per 1 januari wordt een nieuwe regeling van kracht waardoor de financiële banden tussen industrie en zorgverleners in 2013 verder openbaar worden.

Pagina's