Nieuws overzicht

Vervolgoverleg met de NZa over overschrijding en differentiatie

19 december 2011

Tijdens de hoorzitting op 10 februari jongstleden heeft de Orde aan de NZA haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen de gestelde omvang van het overschrijdingsbedrag en de wijze waarop de NZa dit generiek in de tarieven heeft verwerkt.

Update: Juridische stappen van de Orde

19 december 2011

Zoals u weet is de Orde tegen onrechtmatige kortingen en wetswijzigingen die de positie van de medisch specialist binnen het ziekenhuis in gevaar brengen. Op dit moment is deze dreiging voor de medisch specialist vrijberoepsbeoefenaar aanwezig.

Volkskrant: 'Zometeen eist de directie dat we een goedkopere heup plaatsen'

19 december 2011

De medisch specialisten voeren vandaag actie. Om hún geld gaat het niet, wel om dat van de zorg. In de meeste ziekenhuizen draaien vrijgevestigde medisch specialisten vandaag een zondagsdienst uit protest tegen de 'uitholling van hun beroep'.

Aanvullende kortingen per 1 januari 2011

19 december 2011

Op www.zorgvisie.nl is gepubliceerd dat de NZa een aanwijzing heeft ontvangen om in aanvulling op de korting van € 512 miljoen per 1 januari 2011 een korting op de tarieven vast te stellen van € 136 miljoen. Dit bericht is niet juist.

Federatie KNMG roept artsen en overheid op te investeren in...

19 december 2011

Het aantal kwetsbare oudere patiënten neemt de komende jaren sterk toe. Vandaag verscheen het standpunt van de federatie KNMG ‘Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen’ met een duidelijke visie om sterke toekomstbestendige ouderenzorg te garanderen.

Orde steunt conclusies KWF-rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg ...

19 december 2011

De Orde van Medisch Specialisten (Orde) onderschrijft de conclusies van het rapport  ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’ van KWF Kankerbestrijding. De zorg voor kankerpatiënten is in Nederland van een hoog niveau. Natuurlijk is ook in goede zorg altijd ruimte voor verbetering.

Onbevoegd werken: wijziging wet BIG moet er snel komen

19 december 2011

De Federatie KNMG (waar de Orde van Medisch Specialisten deel van uitmaakt) dringt met grote nadruk  aan op het snel doorvoeren van de noodzakelijke  wetswijziging in de Wet BIG.

Resultaten Nationale Zorg Enquête - Patiënt tevreden over med...

19 december 2011

Zowel patiënten onder behandeling van een medisch specialist als niet-patiënten hebben hun mening gegeven over de huidige situatie in de zorg. Medisch specialisten in ziekenhuizen hebben hun patiënten gevraagd ‘hun diagnose’ te geven over de zorg door de Nationale Zorg Enquête online in te vullen.

Reactie Orde RVZ-rapport 'Zorg voor je gezondheid! Gedrag en...

19 december 2011

De Orde is het eens met de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg dat er ingrijpende aanpassingen nodig zijn om een zorginfarct te voorkomen. Het betaalbaar houden van de gezondheidszorg zonder verlies van kwaliteit en cliëntgerichtheid is een thema dat de Orde al jaren bezighoudt.

Specialist verdient betere behandeling

19 december 2011

Financieel Dagblad - Specialist verdient betere behandeling   Henry Verbrugh - Het inkomen van rond 80% van de medisch specialisten in loondienst van de UMC's varieert van plusminus euro 7.000 tot euro 10.000 bruto per maand bij voltijdsdienstverband.

Pagina's