Nieuws overzicht

Leden ingestemd met nieuwe MTO als uitgangspunt

21 december 2011

Ruimte om op lokaal niveau andere afspraken te maken Na overeenstemming met de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en na een positieve beoordeling van het ministerie van Financiën, heeft de Orde van Medisch Specialisten (OMS) de nieuwe Model Toelatingsovereenkomst (MTO) met een positief advies vo

Schouder aan schouder voor kwaliteit

21 december 2011

2e Nationaal Kwaliteitscongres 2011   Ruim 300 deelnemers droegen tijdens het Nationaal Kwaliteitscongres 2011 bij aan de gewenste ideeën over De medisch specialist 2015. Vooral de specialist bepaalt de kwaliteit van zorg vindt Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten.

Uitbreiding opleidingen medisch specialist

21 december 2011

De Orde van Medisch Specialisten kan zich voor een groot deel vinden in de opmerkingen die de KNMG maakt in haar persbericht naar aanleiding van het RVZ rapport.

Overgang pensioenfonds voor universitair medisch specialisten

20 december 2011

Medewerkers in de universitair medische centra (umc’s) wisselen per 1 januari 2012 van pensioenfonds ABP naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Na 5 jaar is hierover een principeakkoord bereikt.  De leden van de OMS zullen een uitspraak moeten doen over dit akkoord.

Verslechteringsvoorstellen CAO UMC door NFU ingetrokken

20 december 2011

Maandag 21 maart 2011 is er weer onderhandeld tussen de umc’s en de centrales over de CAO UMC.

Overgang pensioenfonds ABP naar het Pensioenfonds Zorg

20 december 2011

Per 1 januari 2012 volgt er mogelijk een overgang van het pensioenfonds ABP naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW, voorheen PGGM) voor medewerkers in de universitair medische centra (umc's). Een aantal informatiebijeenkomsten hieromtrent is al afgerond en een aantal volgt nog.

Meerderheid stemt voor overgang pensioenfonds naar PfZW

20 december 2011

Meerderheid stemt voor overgang pensioenfonds naar PfZW Van 18 april tot en met 27 april 2011 hebben leden van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en De Jonge Orde werkzaam in umc’s hun stem uitgebracht op de vraag of zij voor of tegen een overgang van pensioenfonds ABP naar PfZW (voorheen PGGM)

De Orde ziet niets in een gedwongen overgang van vrij beroep naar dienstverband

20 december 2011

De politiek beweert de huidige te hoge zorgkosten te kunnen reduceren door te bezuinigen op de medisch specialisten. Hierbij wordt vergeten dat de medisch specialisten in Nederland slechts 5% van de kosten van de gezondheidszorg vertegenwoordigen.

Afstemming beleid voor medisch specialisten in dienstverband

20 december 2011

Afgelopen week heeft de Kamer Dienstverband van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een aantal actuele onderwerpen besproken met vertegenwoordigers van de beroepsbelangencommissies (bbc’s) van de wetenschappelijke verenigingen.

10 februari: hoorzitting NZa over opgelegde korting

19 december 2011

Woensdagmiddag 10 februari jl. was er een hoorzitting bij de NZa.

Pagina's