1 november actiedag in ggz-instellingen

31 oktober 2016

Nagenoeg alle medisch specialisten in dienst van 37 ggz-instellingen voeren op dinsdag 1 november actie. De psychiaters organiseren een patiëntvriendelijke zondagsdienst om ervoor te zorgen dat ze hun pensioengeld terugkrijgen.

Hun werkgevers, lid van GGZ Nederland, weigeren het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug te geven. Hierdoor lopen de psychiaters een aanzienlijk deel van hun pensioen mis, maar de actievoerders zijn met name boos omdat ze zich niet serieus genomen voelen.

Morele chantage

Psychiater Isis Elzakkers is één van de 2100 psychiaters die door deze opstelling van de werkgevers wordt getroffen: ‘Wij voeren deze actie niet voor het geld, maar voor het principe. De manier waarop wij de afgelopen maanden zijn behandeld, is namelijk ongehoord. We hebben geprobeerd om tot een oplossing te komen, maar onze werkgevers laten ons in de kou staan. En vervolgens beweren ze ook nog dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg als ze ons geld moeten teruggeven. Dat is aantoonbaar onjuist en morele chantage. Dat kan geen enkele werknemer accepteren. Wij vragen niet méér dan waar we recht op hebben. We vragen alleen maar het geld terug dat tot voor kort gewoon in ons pensioen werd gestoken. Niet meer en niet minder.’

Patiëntvriendelijk

Om tot een oplossing te komen wordt 1 november in 37 ggz-instellingen een zondagsdienst gevoerd. De actie is een initiatief van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en werknemersorganisatie FBZ. Zij worden ondersteund door de Federatie Medisch Specialisten, waar de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP) lid van is. Psychiaters werken deze dinsdag alsof het weekend is. Elzakkers: ‘Uitgangspunt is dat de patiënt zo min mogelijk last heeft van de actie. Afspraken met patiënten zijn zoveel mogelijk verzet zodat ze niet voor niets naar de instelling komen. Uiteraard gaan spoedopnames wel gewoon door.’ De psychiaters verrichten patiëntvriendelijke werkzaamheden. Aan raden van bestuur wordt onder andere lunch aangeboden zonder beleg, patiënten krijgen taart en er wordt een ‘weggeefwinkel’ voor patiënten op poten gezet.

Gedwongen

Volgens onderhandelaar José Klerks van de LAD en FBZ is de actie helaas onvermijdelijk. Ze probeert al twee jaar met GGZ Nederland tot een oplossing te komen. Klerks: ‘Werkgevers betalen geld bestemd voor het pensioen niet uit. We hebben er alles aan gedaan om tot een oplossing te komen, maar GGZ Nederland blijft ons pensioengeld achterhouden. Onze achterban voelt zich dus gedwongen deze actie te voeren.’ Volgens de LAD, FBZ en Federatie toont GGZ Nederland geen goed werkgeverschap. ‘Vrijwel alle grote werkgevers in Nederland hebben een oplossing gevonden’, zegt Klerks. ‘Het is onbegrijpelijk dat GGZ Nederland niets wil doen om ons tegemoet te komen. Wij geven 100%, en dus mogen we verwachten dat zij dat ook doen.’

Op www.pensioenopgroen.nl staat een overzicht van alle locaties waar op 1 november de zondagsdienst plaatsvindt.