“We houden druk op de ketel”

28 augustus 2015

De LAD en de Federatie Medisch Specialisten praten begin september verder met de NVZ over de problematiek rondom pensioenaftopping. Werknemers met een bruto salaris boven de €100.000,- krijgen vooralsnog van de NVZ het werkgeversdeel van de pensioenpremie niet terug, terwijl de LAD en de Federatie vinden dat werknemers daar wel recht op hebben. Ze houden daarom de druk op de ketel, en overleggen met diverse ziekenhuizen over eventuele vervolgstappen.

Oplossing umc’s

Begin juli hebben de LAD en de Federatie  overeenstemming bereikt met de NFU over de pensioenaftopping in umc’s. Afgesproken is dat umc’s het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie boven 100.000 euro ten goede laten komen aan medewerkers die het betreft. De tegemoetkoming wordt verwerkt in de salarisschalen: een belangrijke stap, omdat terugbetaling daarmee ook in de toekomst is geborgd. De LAD en de Federatie hopen dan ook dat de NVZ een voorbeeld neemt aan deze opstelling van de NFU, zodat in de algemene ziekenhuizen een soortgelijke oplossing kan worden getroffen.

Kamervragen

In juli heeft VVD-Kamerlid Helma Lodders schriftelijke vragen gesteld aan staatsecretaris Klijnsma van SZW over de pensioenaftopping. Ze heeft met name de parttimeproblematiek aangekaart en gevraagd of de staatssecretaris bereid is naar een aanpassing van de wet te kijken. De vragen zijn nog niet beantwoord, maar het is een goed teken dat de problematiek nu ook op de politieke agenda staat. Daarnaast helpt het ons als de werknemers van de NVZ de problematiek ook in hun eigen ziekenhuis blijven agenderen, bijvoorbeeld door bestuurders hier op aan te spreken. In de academische ziekenhuizen heeft deze druk zeker bijgedragen aan de oplossing die de NFU nu biedt.

Meer weten of vragen? Neem dan contact op via info@demedischspecialist-lad.nl of kijk op www.demedischspecialist.nl/pensioen of op de thema-pagina pensioen op www.lad.nl.