“We accepteren geen ‘njet’ van GGZ”

9 september 2016

De ruim 80 psychiaters die op 7 september naar Utrecht kwamen voor de pensioenaftoppingsbijeenkomst lieten er geen misverstand over bestaan: “We laten niet met ons sollen. Het is tijd dat we duidelijk maken dat pensioengeld niet zomaar kan worden afgepakt”, zei gastspreker en psychiater Isis Elzakkers. De hele zaal stemde in met het voeren van een zondagsdienst op dinsdag 1 november.

Namens FBZ (de formele cao-partij), de LAD en de Federatie Medisch Specialisten blikte onderhandelaar José Klerks terug op de afgelopen maanden. “We hebben heel vaak geprobeerd om met GGZ Nederland tot een oplossing te komen, maar kregen steeds een ‘njet’. Onbegrijpelijk. Het gaat ons niet om het geld, maar om het principe: pensioen is onderdeel van je arbeidsvoorwaarden en een werkgever mag zijn bijdrage daaraan niet zomaar intrekken. Vrijwel alle grote werkgevers in Nederland hebben een oplossing gevonden. Het is jammer dat GGZ Nederland, ondanks twee ultimatums, geen goed werkgeverschap toont.”

Raadpleging

Deze zomer hebben de LAD, Federatie en FBZ een ledenraadpleging gehouden, waaruit bleek dat 96% van de medisch specialisten in de ggz vindt dat de druk op GGZ Nederland moet worden opgevoerd. Ze voelen het meest voor een zondagsdienst. Met de uitkomsten van de raadpleging zijn tien instellingen bezocht om te onderzoeken welke actievorm het meest effectief en haalbaar is. “De zondagsdienst eindigde met stip op nummer één”, aldus Klerks. “Tijdens een zondagsdienst werkt u op een doordeweekse dag alsof het weekend is. U behandelt dus geen patiënten (tenzij er sprake is van spoedgevallen) maar verricht andere werkzaamheden – liefst zo ludiek mogelijk natuurlijk.”

Gastspreker Isis Elzakkers (psychiater bij Altrecht) liet weten veel te voelen voor zo’n zondagsdienst. “Natuurlijk is het treurig dat dit nodig is en natuurlijk houden we ons het liefst bezig met patiënten, maar ik denk dat goed is dat wij als beroepsgroep een keer opstaan. Anders blijven werkgevers over ons heen lopen. Het geld is van ons; als wordt beweerd dat het ten koste gaat van de zorg, dan is dat aantoonbaar onjuist en morele chantage.”

Unaniem ‘ja’ voor zondagsdienst

Via een online stemtool gaf vervolgens 100% van de deelnemers aan te willen meedoen aan een zondagsdienst op dinsdag 1 november. Onderhandelaar Jan Willem Le Febre liet weten blij te zijn met die uitkomst. “Op 21 juni hebben we gezien hoe groot het effect was van een zondagsdienst in ziekenhuizen. Met de ervaring van die dag gaan we er samen met u voor zorgen dat 1 november net zo’n succes wordt.” Hij lichtte tot slot toe wat er vanaf nu moet gebeuren. “Iedere instelling die wil meedoen, moet zo snel mogelijk een Plaatselijk Actiecomité (PAc) oprichten. Om te zorgen dat de actiedag zo patiëntvriendelijk mogelijk verloopt, is het belangrijk nu al na te denken over de actiedag.”

Meer weten?

Lees de tien vuistregels voor een succesvolle zondagsdienst en bekijk onze factsheet met antwoord op veelgestelde vragen op onze informatiepagina over pensioen in de ggz. De komende weken wordt de website www.pensioenopgroen.nl ingericht als ggz-actiesite.