“Standpunt werkgevers onbegrijpelijk”

11 maart 2016

“Werkgevers betaalden tot nu altijd volledig mee aan ons pensioen, dus het is onbegrijpelijk als ze dat nu niet zouden doen.” Dat psychiaters in dienstverband verontwaardigd zijn over de pensioenaftopping, werd wel duidelijk tijdens een landelijke bijeenkomst die de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) op 9 maart organiseerden over de pensioenaftopping in de ggz.

In umc’s, de gehandicaptenzorg en voor bedrijfsartsen is compensatie intussen geregeld, maar GGZ Nederland zegt dat daar geen juridische en financiële basis voor is. In een introductiefilmpje werd duidelijk dat het psychiaters tienduizenden euro’s kan schelen als niet wordt gecompenseerd.

Onderhandelaar Jan Willem Le Febre gaf aan nog geen enkel argument te hebben gezien van GGZ Nederland dat hout snijdt. En dus blijven de LAD en de Federatie het onderwerp aan de overlegtafel agenderen. “Daarnaast hebben we uw hulp ook nodig. Oefen druk uit op uw werkgever en ga het gesprek aan.”

Een psychiater in de zaal vertelde dat zijn werkgever het standpunt van psychiaters wel begrijpt, maar toch niet compenseert. “Veel werkgevers verschuilen zich vaak achter GGZ Nederland”, beaamde Léon Winkel, bestuurslid bij de Federatie, “maar GGZ Nederland is niet jullie werkgever. Spreek je raad van bestuur dus aan op goed werkgeverschap en onderschat je eigen positie niet. In een aantal ggz-instellingen wordt al gecompenseerd, dus druk uitoefenen werkt.”

Wat is waar en niet waar?

Tijdens de bijeenkomst werden tot slot veel vragen gesteld: waarom starten de LAD en Federatie geen juridische procedure? Wat als mijn werkgever zegt geen geld te hebben voor compensatie? De antwoorden op die vragen staan in de factsheet.