“Ook kritisch kijken naar de regels die we zelf bedenken”

18 november 2017

Tijdens de conferentie ‘(Ont)Regel de Zorg’ presenteerde Marcel Daniels, algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten de uitkomsten van het onderzoek naar de administratieve lasten bij medisch specialisten. In gesprek met dagvoorzitter Tom van ‘t Hek gaf Daniels aan dat er niet één allesomvattende oplossing voorhanden is. Er is nu wel een sterk groeiend bewustzijn bij iedereen in de medisch-specialistische zorg om op alle niveaus te werken aan het terugdringen van de administratieve lasten. “Laten we beginnen met de ict-infrastructuur. Dat is een belemmering die iedereen voelt. Daarnaast kunnen ook wij kritisch kijken naar de regels die we zelf bedenken om de zorg te verbeteren”, aldus Daniels. Ook minister Bruins van medische zorg deed de oproep om het heft in handen te nemen: We hebben het samen gebouwd, we kunnen het alleen samen minder maken.”

De minister schetste in zijn speech de problematiek: “Artsen hebben te maken met een onafgebroken stroom van data, van lijstjes, zaken die moeten worden afgevinkt. Een deel daarvan is nodig. Informatie over kwaliteit is enorm belangrijk, voor de artsen zelf om te leren van elkaar en voor patiënten om te weten waar goede zorg geboden wordt. Maar als informatie uitmondt in gestold wantrouwen zitten we op de verkeerde weg. Waarom is het voor een arts nodig dat hij 15x moet klikken in het voorschrijfsysteem voor het uitschrijven van één recept, waarbij daarna ook nog aanvullende administratie voor DBC, WBGO etc. nodig is?”

10 procent vermindering

Op de vraag van Tom van ’t Hek hoe de Federatie het voelbaar grote probleem bij haar achterban wil aanpakken, antwoordt Daniels: “In onze enquête zijn 5000 oplossingen aangedragen. Dat geeft al aan dat er niet één allesomvattende oplossing is waarmee we het probleem snel oplossen.” Dat beseft ook de minister, werd duidelijk op de conferentie. Helder is dat de minister de urgentie inziet: “De administratiedruk sijpelt direct door naar de patiënt. Het motto van dit kabinet is vertrouwen in de toekomst. Wat mijn betreft komt er al per 1 maart een tussenstand. Geen rapport, gewoon bij de koffie. Vertel me wat gelukt is en wat ik kan bijdragen om het vlot te trekken.”

Daniels: “We hebben nu veel concrete punten in handen. Het zou al zo mooi zijn als we 10 procent vermindering van administratieve lasten op korte termijn kunnen realiseren. Dan komt er weer lucht voor de zorgprofessional, meer tijd voor de patiënt en dus ook weer meer werkplezier”.