’Turbulente tijden voor dokters en bestuurders’

16 december 2011

”Het zijn turbulente tijden voor dokters en bestuurders.” Met die constatering opende VWS-minister Edith Schippers haar betoog op het symposium Medisch Specialistische Zorg 2012 op 5 oktober in de Rode Hoed in Amsterdam. Ze sprak er de ruim driehonderd aanwezigen toe - onder wie honderdzestig specialisten en zeventig ziekenhuisbestuurders - die afgekomen waren op de twaalfde editie van het jaarlijkse congres.

In tegenstelling tot een jaar eerder, toen het symposium letterlijk aan de vooravond van de specialistenacties plaatsvond, was de stemming meer coöperatief dan strijdlustig. Dat ervoer ook de minister zo. ”Het akkoord is gesloten en het besef dat er iets moet veranderen, dringt door”, concludeerde ze. Ze wees erop dat bezuinigingen door de hele samenleving heen hun beslag krijgen, maar dat de zorg als enige sector vijftien miljard mag groeien. Dat schept de verplichting voor ziekenhuisbestuurders en alle andere zorgprofessionals om het maximale uit iedere euro te halen die mensen voor de zorg betalen, aldus de minister.