‘Professionalisering dienstverband nodig’

5 juni 2015

‘Het is echt niet meer van deze tijd als medisch specialisten in dienstverband zich nog niet hebben verenigd in het ziekenhuis waar ze werken.’ Dat zei Marco Bol, patholoog en voorzitter van Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband in het Zwolse Isala ziekenhuis op 4 juni tijdens een drukbezochte bijeenkomst over VMSD’s. Bol sprak op uitnodiging van de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) om als ‘best practice’ zijn ervaringen te delen. Volgens Bol moeten medisch specialisten in dienstverband zich nog meer professionaliseren, zodat ze nog beter kunnen samenwerken met de raad van bestuur, hun collega’s in vrij beroep, en andere zorgprofessionals.

Samenwerken

De Federatie en LAD organiseerden de bijeenkomst om medisch specialisten in dienstverband te helpen bij het verbeteren van hun positie. ‘Alle medisch specialisten in Nederland hebben te maken met ontwikkelingen in de zorg die grote invloed hebben op hun praktijkuitvoering, en daardoor op de kwaliteit van zorg die ze leveren’, zegt Léon Winkel, bestuurder bij de Federatie. ‘Bijvoorbeeld de focus op kostenbeheersing, maar ook de invoering van het integraal tarief heeft grote gevolgen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we medisch specialisten in dienstverband handvatten willen bieden zodat zij zich beter kunnen organiseren en gelijkwaardig positioneren in het ziekenhuis, en daardoor beter samenwerken.’

Monitor

Zo’n 70 medisch specialisten in dienstverband bezochten de bijeenkomst in Utrecht. Voorafgaand aan de bijeenkomst koppelden zo’n 30 medisch specialisten hun ervaringen terug door een monitor van de Federatie en de LAD in te vullen. 80% gaf aan een formele VMSD te hebben in het ziekenhuis. Maar zij geven ook aan dat ze nog stappen moeten zetten om zich beter te positioneren, vooral ten opzichte van de raad van bestuur en de Medisch Specialistische Bedrijven.

Arbeidsvoorwaardenregeling

De VMSD in een ziekenhuis vertegenwoordigt alle medisch specialisten in dienstverband, die vallen onder de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) die vrijwel zeker 1 januari 2016 van kracht gaat. ‘Aanvankelijk zou de nieuwe AMS 1 januari 2015 ingaan, maar omdat deze gekoppeld is aan de Cao Ziekenhuizen die onlangs is afgesloten, gaat de regeling later in’, aldus zegt Jan-Willem Le Febre, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden voor de LAD en Federatie. Volgens Léon Winkel weerhoudt dat de medisch specialisten er niet van om nu al uitvoering te geven aan de taken en de bevoegdheden die zijn toegekend aan een VMSD in de AMS. ‘Ze geven steeds vaker gevraagd en ongevraagd advies, vragen om meer inzicht in omzetcijfers, maken afspraken over de verdeling van toeslagen en budgetten en zijn steeds vaker betrokken bij de afspraken met zorgverzekeraars.’

Brochure

Tijdens de bijeenkomst is ook uitgebreid de afbakening van de taken tussen medische staf, VMSD en de organisatorische eenheid toegelicht. Meer informatie daarover staat in de brochure VMSD. Hierin wordt ook uitgelegd hoe een VMSD opgericht en ingericht kan worden, en staan praktische adviezen en tips. In het najaar wordt er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd over VMSD’s.