‘Jonge arts: laat je horen!’

20 april 2018

Als startend medisch specialist komt er veel op je af. Zeker in combinatie met een jong gezin, zorgt dit ervoor dat veel beginnend specialisten het gevoel hebben dat ze geleefd worden. Toch is het juist in deze fase belangrijk om mee te denken over de organisatie en toekomst van de medisch-specialistische zorg. Dat kwam duidelijk naar voren tijdens de netwerkbijeenkomst voor jonge specialisten die de Federatie op donderdag 19 april organiseerde in het NBC in Nieuwegein.

‘Als jonge medisch specialisten zijn jullie de toekomst. Niet alleen van de zorg in het algemeen, maar ook van mij persoonlijk. Jullie zijn straks mijn artsen, de bestuurders van mijn ziekenhuis. Dus zorg ervoor dat jullie invloed hebben op hoe we de zorg organiseren. Laat horen wat jullie belangrijk vinden en pak de regie. Niet alleen in je werk, maar ook over jouw werk-privé-balans.’ Met die oproep opende federatiebestuurder Robert Sie de avond. Ondanks het mooie weer, was de zaal gevuld met enthousiaste startend medisch specialisten.

Specifieke situatie

Dat jonge medisch specialisten zich in een bijzondere en vaak lastige situatie bevinden, bleek uit de onderzoeksresultaten die KNO-arts Liane Tan liet zien. Startend medisch moeten en willen veel vaker dan voorheen rekening houden met de carrière van hun partner, wat consequenties heeft voor het aantal uren dat ze willen werken en de regio waarin dit kan. En daarbij krijgen ze te maken met de bredere maatschappelijke trend dat  starters op de arbeidsmarkt vaker een tijdelijk contract aangeboden krijgen. Dit vergroot de druk om jezelf in deze periode optimaal te profileren.

Tijdens deze bijeenkomst gingen verschillende sprekers in op de vraag hoe je je als starter staande kunt houden tijdens deze tropenjaren. Hoe zorg je ervoor dat je plezier houdt in je werk? Hoe bewaak je de balans tussen werk en privé? En hoe kun je jezelf als nieuwkomer profileren, zowel binnen als buiten het ziekenhuis?

Denk mee over volgende bijeenkomst

Dat de Federatie dit belangrijk vindt en startend medisch specialisten hierin graag ondersteunt, bleek uit de afsluiting van algemeen voorzitter Marcel Daniëls: ‘Ik zie aan de bestuurstafels nog te veel mensen zonder ervaring in de zorg. Terwijl daar vooral de mensen moeten zitten die uit eigen ervaring weten hoe het is. Jullie dus. Ik snap dat je als startend arts denkt ‘nu nog even niet, want er komt al zoveel op me af’ maar juist jullie inbreng is heel waardevol. Je kan hierin veel meer betekenen dan je nu denkt.
Vanwege het succes van deze avond, gaan we vaker netwerkbijeenkomsten voor startend medisch specialisten organiseren. Dus laat ons weten welke onderwerpen jullie op de agenda willen zetten en wat wij als Federatie voor jonge medisch specialisten, kunnen betekenen.’