Nevenwerkzaamheden bestuursleden Federatie Medisch Specialisten

Marcel Daniëls

 1. Klinisch cardioloog, opleider cardiologie Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch
 2. Raad van Oud-Bestuursleden NVVC 
 3. Voorzitter registercommissie, programma Goed Gebruik Geneesmiddelen ZonMW
 4. Lid Raad Goed Gebruik Geneesmiddelen, ZonMW
 5. Lid Centrale Opleidingscommissie Jeroen Bosch Ziekenhuis
 6. Lid Stuurgroep Registratie aan de Bron

Vanuit de hoedanigheid van bestuurder van de Federatie: 

 1. Stemgerechtigde KNMG
 2. Voorzitter Stichting Wachtgeldfonds oud-medewerkers LSV
 3. Voorzitter Stichting Ledenservice Federatie Medisch Specialisten
 4. Voorzitter Stichting SOVAF
 5. Lid Raad voor Strategisch Advies Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid 

Huib Cense

 1. Chirurg Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk en Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar
 2. Opleider arts-assistenten Chirurgie Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 3. Vice-voorzitter Minimaal Invasive Chirurgie Commissie Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
 4. Mede-oprichter en mede-eigenaar Dutch Doctors
 5. Vertegenwoordiger van Nederland in UEMS

Robert Sie

 1. Anesthesioloog-pijnspecialist Alrijne ziekenhuis Leiderdorp
 2. Mede-initiatiefnemer StimClinics (zelfstandig behandelcentrum) en Stimconsult B.V.

Ruud van Gilst

 1. Kinderarts Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland

Vanuit de hoedanigheid van bestuurder van de Federatie: 

 1. Secretaris Stichting Wachtgeldfonds oud-medewerkers LSV
 2. Penningmeester Stichting Ledenservice Federatie Medisch Specialisten

Marianne ten Kate-Booij

 1. Gynaecoloog, universitair opleider Erasmus MC Rotterdam
 2. Lid dagelijks bestuur centrale opleidingscommissie Erasmus MC
 3. Lid Concilium Gynaecologicum et Obstetricum 

Vanuit de hoedanigheid van bestuurder van de Federatie: 

 1. Bestuurslid BOLS
 2. Lid stuurgroep Instellingsvisitaties
 3. Lid stuurgroep Bewustzijnsproject

Peter Paul van Benthem

 1. Hoogleraar, hoofd afdeling KNO LUMC Leiden
 2. Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting WTZi Apeldoornse specialisten
 3. Adviseur Apeldoorns Duizeligheidscentrum
 4. Lid programmacommissie 'Kwaliteit van Zorg' ZonMw
 5. Lid regionaal tuchtcollege Zwolle
 6. Lid Bestuur Stichting Kwaliteitsbevordering Geneeskundigen
 7. Lid externe evaluatiecommissie doelmatigheidsprogramma ZonMw
 8. Lid algemeen bestuur Dutch Clinical Research Foundation
 9. Advisory Board Innovation for health
 10. Tijdelijk Lid commissie 'Uitkomstgerichte Zorg' ZonMw
 11. Lid toelatingscommissie vervolg programma TopZorg

De bestuursleden hebben de “Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling” ingevuld.
Deze kan op verzoek worden ingezien. U kunt dit verzoek sturen naar b.moolhuijsen@demedischspecialist.nl