Informatie over uw lidmaatschap

Contributie/ bijdrage Federatie Medisch Specialisten

Praktiserende medisch specialisten betalen vanaf 1 januari 2019 € 541,71 voor de belangenbehartiging van de medisch specialisten in Nederland. Dit bedrag wordt via de wetenschappelijke vereniging in rekening gebracht, naast de contributie voor de activiteiten van de wetenschappelijke vereniging zelf. Hierbij hoort ook de individuele dienstverlening die de Federatie aanbiedt in samenwerking met de LAD via het Kennis- en dienstverleningscentrum, kortingen en andere voordelen. 

Klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisartsapothekers nemen via hun verenigingen deel aan raden en de algemene vergadering van de Federatie en betalen € 216,68 per praktiserende per jaar. Zij kunnen aanspraak maken op individuele dienstverlening via het Kennis- en dienstverleningscentrum. Werkzoekende medisch specialisten zullen door de wetenschappelijke verenigingen aan de Federatie Medisch Specialisten worden doorgegeven, waardoor zij in volle omvang gebruik kunnen maken van de producten en diensten van Federatie. 

Voor verdere informatie of vragen over (het opzeggen / wijzigen van) uw lidmaatschap kunt u terecht bij uw wetenschappelijke vereniging.

Niet praktiserende medisch specialisten

Uit de statuten van de Federatie Medisch Specialisten volgt dat medisch specialisten, die niet in Nederland praktiseren, geen onderdeel uitmaken van de Federatie. Omdat de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen het belangrijk vinden om met deze groep medisch specialisten verbonden te blijven, is een oplossing bedacht. Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen sinds 1 januari 2015 deelnemen aan een speciaal opgerichte stichting SOVAF genaamd. Voorwaarde is wel dat de medisch specialist geen doorhaling uit het specialisten- dan wel BIG-register heeft gehad vanwege een bevoegdheidsbeperking.

Via de stichting SOVAF kunnen de (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD. Vanaf 1 januari 2019 betalen zij € 216,68. Zij blijven daarmee verbonden met de KNMG, blijven Medisch Contact en De Medisch Specialist thuis ontvangen, en blijven indien gewenst op de hoogte van het laatste nieuws van de Federatie. Gepensioneerde leden van wetenschappelijke verenigingen die in dienstverband werkzaam waren, kunnen als SOVAF deelnemer gratis seniorlid van de LAD worden. Omdat aansluiting bij de Federatie Medisch Specialisten per kalenderjaar wordt aangegaan kunt u met ingang van 1 januari van een nieuw kalenderjaar deelnemen aan de Stichting. Tot 31 december van een lopend kalenderjaar blijft men aangeslotene van de Federatie. 

Voor een wijziging, opzegging of voor meer informatie over de Stichting SOVAF kunt u mailen naar ledenbeheer@demedischspecialist.nl of bellen naar telefoonnummer 088-505 34 34.