Informatie over uw lidmaatschap

Contributie/ bijdrage Federatie Medisch Specialisten

Praktiserende medisch specialisten betalen vanaf 1 januari 2019 € 541,71 voor de belangenbehartiging van de medisch specialisten in Nederland. Dit bedrag wordt via de wetenschappelijke vereniging in rekening gebracht, naast de contributie voor de activiteiten van de wetenschappelijke vereniging zelf. Hierbij hoort ook de individuele dienstverlening die de Federatie aanbiedt in samenwerking met de LAD via het Kennis- en dienstverleningscentrum, kortingen en andere voordelen.

Voor verdere informatie of vragen over (het opzeggen / wijzigen van) uw lidmaatschap kunt u terecht bij uw wetenschappelijke vereniging.

Niet praktiserende medisch specialisten

Uit de statuten van de Federatie Medisch Specialisten volgt dat medisch specialisten, die niet in Nederland praktiseren, geen onderdeel uitmaken van de Federatie. Omdat de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen het belangrijk vinden om met deze groep medisch specialisten verbonden te blijven, is een oplossing bedacht. Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen sinds 1 januari 2015 deelnemen aan een speciaal opgerichte stichting SOVAF genaamd. Voorwaarde is wel dat de medisch specialist geen doorhaling uit het specialisten- dan wel BIG-register heeft gehad vanwege een bevoegdheidsbeperking.

Via de stichting SOVAF kunnen de (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD. Vanaf 1 januari 2019 betalen zij € 216,68. Zij blijven daarmee verbonden met de KNMG, blijven Medisch Contact en De Medisch Specialist thuis ontvangen, en blijven indien gewenst op de hoogte van het laatste nieuws van de Federatie. Gepensioneerde leden van wetenschappelijke verenigingen die in dienstverband werkzaam waren, kunnen als SOVAF deelnemer gratis seniorlid van de LAD worden. Omdat aansluiting bij de Federatie Medisch Specialisten per kalenderjaar wordt aangegaan kunt u met ingang van 1 januari van een nieuw kalenderjaar deelnemen aan de Stichting. Tot 31 december van een lopend kalenderjaar blijft men aangeslotene van de Federatie. 

Voor een wijziging, opzegging of voor meer informatie over de Stichting SOVAF kunt u mailen naar ledenbeheer@demedischspecialist.nl of bellen naar telefoonnummer 088-505 34 34.

Meer dan veertig jaar lid

Enkele medisch specialisten die niet praktiseren, waren in het verleden al meer dan veertig jaar lid van de OMS. Zij betaalden op dat moment geen contributie. De KNMG vraagt echter vanaf 1 januari 2015 ook voor deze groep een bijdrage voor verbondenheid met de KNMG. Deze bijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 130,01. De Federatie is helaas genoodzaakt om dit bedrag door te berekenen. Dit betekent dat medisch specialisten die tot 1 januari 2015 geen contributie betaalden, nu wel de KNMG bijdrage moeten betalen om de link met de KNMG te behouden. Hier hoort ook het ontvangen van Medisch Contact bij, en bijvoorbeeld de activiteiten van de Artseninfolijn.

Medisch specialisten die tot 1 januari 2015 geen contributie betaalden en die geen verbondenheid met de KNMG willen, en dus ook geen Medisch Contact willen ontvangen, kunnen wel gratis verbonden blijven met de Federatie Medisch Specialisten. Zij blijven dan gebruik maken van de kortingen en andere voordelen. Zij ontvangen De Medisch Specialist en blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door bijvoorbeeld de nieuwsbrieven van de federatie.

Buitengewone leden

De Orde van Medisch Specialisten kende enkele ‘buitengewone leden’. Dit zijn:

  • Kaakchirurgen
  • Klinisch chemici
  • Klinisch fysici
  • Klinisch psychologen
  • Medisch specialisten die niet werkzaam zijn (niet zijnde senior leden)
  • SEH-artsen
  • Werkzoekende medisch specialisten
  • Ziekenhuisapothekers

Klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisartsapothekers nemen via hun verenigingen deel aan raden en de algemene vergadering van de Federatie en betalen € 297,94 per praktiserende per jaar. Zij kunnen aanspraak maken op individuele dienstverlening via het Kennis- en dienstverleningscentrum. Werkzoekende medisch specialisten zullen door de wetenschappelijke verenigingen aan de Federatie Medisch Specialisten worden doorgegeven, waardoor zij in volle omvang gebruik kunnen maken van de producten en diensten van Federatie. Overige zorgprofessionals die buitengewoon lid waren van de OMS en in dienstverband werkzaam zijn, kunnen lid worden van de LAD. Op de website www.lad.nl staat meer informatie over de voordelen en de contributie van een lidmaatschap van de LAD. Voor de kleine groep buitengewone leden die niet in dienstverband werken, of die geen aansluiting willen met de LAD, heeft de Federatie geen regeling.