Laat dokters dokteren

Ondanks de enorme aandacht om de administratielast te verminderen, is onzinnige administratielast in de medisch-specialistische zorg nog steeds de praktijk van alle dag. Duurzame oplossingen zijn nodig en dat kunnen de medisch specialisten niet alleen. Daar waar dat wel kan, zoals bij visitatie en indicatoren, pakken medisch specialisten dat voortvarend op. Zolang de frustratie op de werkvloer nog hoogtij viert, blijft de Federatie onder het motto 'Laat dokters dokteren' de druk opvoeren door onder andere verhalen van onzinnige administratie zichtbaar te maken via deze webpagina. Regelmatig worden nieuwe praktijkvoorbeelden gepubliceerd.

Reageren of ook een voorbeeld?

Heeft u als medisch specialist, specialist in opleiding, of arts-assistent niet in opleiding een praktijkvoorbeeld. Stuur dan uw voorbeeld in. Dit mag een omschrijving zijn, maar ook foto’s of zelf opgenomen filmpjes (conform de privacywetgeving) zijn welkom. Mail uw ervaringen en/of reacties naar laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl.
Lees ingezonden praktijkvoorbeelden


Achtergrond Laat dokters dokteren

De term ‘Laat dokters dokteren’ is geïnspireerd door de actie uit 2015 LetDoctorsBeDoctors.com waarbij de urgente problematiek van de gebrekkige ICT in de Amerikaanse ziekenhuizen aan de orde werd gesteld.