Laat dokters dokteren

Ondanks de enorme aandacht om de administratielast te verminderen, is onzinnige administratielast in de medisch-specialistische zorg nog steeds de praktijk van alle dag. Het is een veelkoppig monster. Duurzame oplossingen zijn nodig en dat kunnen de medisch specialisten niet alleen. Daar waar dat wel kan, zoals bij visitatie en indicatoren, pakken medisch specialisten dat voortvarend op. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor de ict en epd problematiek, in politiek en media en zoals we eerder deden met de ludieke actie met rapper Lange Frans en kno-arts Dennis Kox. 

Het (ont)regel landschap van de medisch specialist


Illustratie uitzoomen

De Federatie en haar wetenschappelijke verenigingen pakken die zaken op waar zij zelf invloed op hebben, zoals het samenvoegen van de opleidings- en kwaliteitsvisitaties waar veel tijdwinst mee wordt geboekt. Bovenstaande illustratie geeft een indruk van het landschap waarin medisch specialisten bezig zijn om de administratielast te verminderen. 

 

Muzikale actie met Lange Frans 
 

 

Praktijkvoorbeelden

De Federatie heeft vele praktijkvoorbeelden binnengekregen van onnodige administratielast. Pijnlijke en schrijnende ict-kronkels kwamen laten zien dat de realiteit vaak nog schrijnender is dan gedacht. Een selectie van deze voorbeelden leest u op deze website. Heeft u als medisch specialist, specialist in opleiding, of arts-assistent niet in opleiding een praktijkvoorbeeld. Stuur dan uw voorbeeld in. Mail uw ervaringen en/of reacties naar laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl.

Achtergrond Laat dokters dokteren

De term ‘Laat dokters dokteren’ is geïnspireerd door de actie uit 2015 LetDoctorsBeDoctors.com waarbij de urgente problematiek van de gebrekkige ICT in de Amerikaanse ziekenhuizen aan de orde werd gesteld.