Laat dokters dokteren

Ondanks de enorme aandacht om de administratielast te verminderen, is onzinnige administratielast in de medisch-specialistische zorg nog steeds de praktijk van alle dag. Het is een veelkoppig monster. Duurzame oplossingen zijn nodig en dat kunnen de medisch specialisten niet alleen. Daar waar dat wel kan, zoals bij visitatie en indicatoren, pakken medisch specialisten dat voortvarend op. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor de problematiek rondom gegevensuitwisseling, in politiek en media en zoals we eerder deden met de actie met rapper Lange Frans en kno-arts Dennis Kox. 

Het (ont)regel landschap van de medisch specialist


Illustratie (ont)regellandschap uitzoomen en downloaden 
Deze illustratie geeft een indruk van het (ont)regellandschap van de medisch specialisten. De Federatie en haar wetenschappelijke verenigingen pakken de zaken op waar zij zelf invloed op hebben. Hieronder een paar voorbeelden.

Verminderen administratieve lasten bij kwaliteits- en opleidingsvisitatie
De Federatie heeft ter ondersteuning aan de wetenschappelijke verenigingen een advies gemaakt met tien aanbevelingen voor het verminderen van de administratielast bij kwaliteitsvisitaties. Veertien wetenschappelijke verenigingen nemen hun instrumenten en normen onder de loep om de administratielast te verminderen. Zo heeft de NVVH bijvoorbeeld de controle op dossiervoering inmiddels geschrapt en mogen de kno-artsen gebruikmaken van reeds bestaande informatie uit patiënten enquêtes van het ziekenhuis. Daarnaast hebben verschillende wetenschappelijke verenigingen de kwaliteits- en opleidingsvisitatie samengevoegd. Door deze op hetzelfde moment plannen wordt veel tijdwinst geboekt.

(Ont)regel IFMS 
Eén van de schrappunten voor medisch specialisten, die uit de (Ont)Regel de Zorg schrapsessies voortkwamen, is IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten). Het betreft hier de lokale invulling van IFMS die de werklast behoorlijk kan verhogen. De Federatie heeft medisch specialisten opgeroepen IFMS terug te brengen naar de oorspronkelijke leidraad. Daarnaast heeft de Federatie de College Geneeskundige Specialismen (CGS) verzocht om IFMS als herregistratie eis terug te brengen naar de basis (okt'18) en de heeft de FMS de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd om de indicator IFMS uit de basisset te schrappen.
Daarnaast heeft de Federatie heeft het project ‘(Ont)regel IFMS!’ gestart. In dit project wordt bekeken in hoeverre de Leidraad IFMS van de Federatie nog aansluit bij de huidige praktijk,  welke onderdelen uit de Leidraad de administratieve lasten veroorzaken en welke voorbeelden er beschikbaar zijn van IFMS-vormen met de minste administratieve lasten. Het project zal in de zomer worden afgerond.  Mocht u ideeën hebben die kunnen bijdragen aan het project, dan kunt u dit mailen naar laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl

Machtigingen
De Federatie heeft de afgelopen periode nauw samengewerkt met zorgverzekeraars op het vlak van de machtigingen. Op dit moment worden de machtigingen omtrent hulpmiddelen onder de loep genomen. 
Vorig jaar werden al voor 17 geneesmiddelen formulieren geschrapt.  Per 1 maart zijn opnieuw formulieren voor 10 bijlage 2-geneesmiddelen geschrapt. In de praktijk betekent deze schrapactie dat er voor ongeveer 11.000 verzekerden geen formulier meer hoeft te worden ingevuld. 

Kwaliteitskeurmerken
In het ‘Actieplan (Ont)Regel de Zorg Medisch Specialistische Zorg’ van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) staat dat het aantal kwaliteitskeurmerken worden teruggedrongen. De doelstelling is dat eind 2019 het aantal keurmerken binnen de medisch-specialistische zorg met 50% is afgenomen. De Federatie vindt het goed dat er kritisch wordt gekeken naar de administratielast van dokters en is met haar wetenschappelijke verenigingen in gesprek over de voorstellen die er nu liggen om specifieke kwaliteitskeurmerken te schrappen. Daarnaast wordt bekeken of er in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties een analyse kan worden gemaakt over de meerwaarde van de bestaande keurmerken.

Muzikale actie met Lange Frans 
 

 

Praktijkvoorbeelden

De Federatie heeft vele praktijkvoorbeelden binnengekregen van onnodige administratielast. Pijnlijke en schrijnende ict-kronkels kwamen laten zien dat de realiteit vaak nog schrijnender is dan gedacht. Een selectie van deze voorbeelden leest u op deze website. Heeft u als medisch specialist, specialist in opleiding, of arts-assistent niet in opleiding een praktijkvoorbeeld. Stuur dan uw voorbeeld in. Mail uw ervaringen en/of reacties naar laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl.

Achtergrond Laat dokters dokteren

De term ‘Laat dokters dokteren’ is geïnspireerd door de actie uit 2015 LetDoctorsBeDoctors.com waarbij de urgente problematiek van de gebrekkige ICT in de Amerikaanse ziekenhuizen aan de orde werd gesteld.