Project verspreiding en implementatie consultkaarten

Inmiddels zijn er bijna 35 consultkaarten ontwikkeld, maar het gebruik in de praktijk is nog voor verbetering vatbaar. Om consultkaarten beter te verspreiden en implementeren in de klinische praktijk, is een project opgestart door de NVDV in samenwerking met het NOG, NVOG en de NIV. Daarnaast participeren V&VN, Patiëntenfederatie Nederland en vier patiëntenorganisaties (Bekkenbodem4All, Harteraad, Oogvereniging Nederland en Psoriasis Nederland) in dit project.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het gebruik van consultkaarten. Daarnaast zullen hier tools worden geplaatst die binnen dit project worden ontwikkeld, zodat alle zorgverleners hier gebruik van kunnen maken.

Tools en achtergrondinformatie

Financiering

Het project wordt gefinancierd vanuit Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). In de eerste fase van dit project is een implementatiecoach betrokken, gefinancierd vanuit ZonMw.

Meer weten?

Het Kennisinstituut van Medisch specialisten begeleidt het project. De betrokken adviseurs bij het Kennisinstituut zijn Dunja Dreesens (senior adviseur), Ester Rake (projectleider) en Kim Geurts (stagiaire). Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Ester Rake via e.rake@kennisinstituut.nl.

 

Bekijk de video's

Voorbeeld juist gebruik consultkaarten

 

Voorbeeld onjuist gebruik consultkaarten