Project:
Kwaliteitsplan psychiaters

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) had behoefte aan een gedegen kwaliteitsplan voor de komende vijf jaar. Hierin moest een duidelijke visie op kwaliteit voor de toekomst worden geformuleerd: wat is een goed functionerende psychiater? Welke doelen zijn er en welke hebben prioriteit? En wat is er concreet nodig om dit te realiseren?

Onze aanpak

Het Kennisinstituut adviseerde over de methodiek om bruikbare input te verzamelen voor het kwaliteitsplan en voerde deze methodiek ook uit. Zo organiseerden onze adviseurs onder meer interviews, enquêtes en invitationals. Daarnaast stelden onze adviseurs het kwaliteitsplan op en brachten samen met de werkgroep een heldere focus aan in het plan.

Resultaat

De NVvP beschikt nu over een breed gedragen en praktisch toepasbaar kwaliteitsplan, waarin actieve reflectie op het eigen handelen een centrale rol heeft. In het plan wordt beschreven waar de kwalitatief goede psychiater aan zou moeten voldoen. Daarnaast zijn een vijftal thema’s opgesteld, waar de NVvP de komende vijf jaar mee aan de slag kan.