Project:
Kennisagenda klinisch geriaters

De groep kwetsbare ouderen in Nederland groeit en niet altijd is even duidelijk voor wie welke behandeling het meest passend is. Om de zorg voor kwetsbare ouderen verder te verbeteren is dus meer kennis nodig. Bij de klinisch geriaters bestond daarom de behoefte om hun belangrijkste onderzoeksvragen in kaart te brengen en deze te prioriteren. Het Kennisinstituut heeft de nodige ervaring en expertise op het gebied van kennisagenda’s en werd daarom gevraagd om dit proces te begeleiden.

Onze aanpak

De kennisagenda is ontwikkeld in samenwerking met internisten ouderengeneeskunde vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Om te komen tot een top 10 onderzoeksvragen, namen adviseurs van het Kennisinstituut de richtlijnen van de klinisch geriaters door, inventariseerden via een enquête de kennishiaten onder alle leden van de NVKG en sectie de ouderengeneeskunde van de NIV. Daarbij namen ze ook input mee van andere belanghebbenden zoals patiëntenorganisaties. Vervolgens bundelde het Kennisinstituut de input en hielpen de klinisch geriaters om een objectieve en onderbouwde keuze te maken uit de onderwerpen. Een middel dat daarbij werd gebruikt, was een prioriteringsbijeenkomst met klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde en patiëntenorganisaties. Tot slot schreven onze adviseurs in samenwerking met de klinisch geriaters een rapport over de resultaten.

Resultaat

De klinisch geriaters beschikken nu over een goed onderbouwde kennisagenda, die in 2015 is aangeboden aan Minister Schippers. De minister reageerde verheugd: "Ik vind het ontzettend goed dat jullie dit doen. Dat jullie jezelf een spiegel voorhouden en ook een stapje terug doen en afvragen: is het zinnig wat we doen, moet alles wat kan? In het huidig tijdsgewricht is het van belang dat jullie onderzoeken of het nuttig is wat we doen: het gaat om zinnige zorg."

Volgende stap is de uitvoering van de onderzoeken. Met financiering door zorgverzekeraars en ZonMw worden momenteel de eerste onderzoeken aangevraagd. De resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en zullen vervolgens, indien mogelijk, door de NVKG worden verwerkt in de aanbevelingen bij richtlijnen. Het Kennisinstituut kan daarbij methodologische begeleiding geven. Op die manier wordt de implementatie in de praktijk bevorderd.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van kennisagenda's? Lees meer