Project:
Internationale richtlijnen beter benutten

De afgelopen jaren ontwikkelden de wetenschappelijke verenigingen een groot aanbod aan kwalitatief hoogstaande richtlijnen. Het actueel houden kost echter tijd en geld. Vanuit verschillende wetenschappelijke verenigingen kwam daarom de wens om het proces van richtlijnontwikkeling efficiënter te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van kennis uit internationale richtlijnen.

Onze aanpak

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) hebben met ondersteuning van het Kennisinstituut onderzocht of en hoe internationale richtlijnen optimaal benut kunnen worden. Aan de hand van een concrete richtlijn uit hun eigen vakgebied, zochten zij gezamenlijk uit wat de beste methode is om internationale richtlijnen aan te passen aan de Nederlandse praktijk. Het Kennisinstituut heeft de ontwikkeling van deze twee richtlijnen begeleid. Daarnaast is een advies opgesteld voor het gebruik van internationale richtlijnen.

Resultaat

Op basis van de ervaringen uit dit project stelde het Kennisinstituut met de wetenschappelijke verenigingen een checklist op met een stappenplan. Daarmee kunnen wetenschappelijke verenigingen toetsen of internationale richtlijnen in aangepaste vorm geschikt zijn voor de Nederlandse situatie.