Project:
Informatie over medisch-specialistische zorg op Thuisarts.nl

Met het Jaar van de Transparantie heeft de minister een extra impuls willen geven aan het opstellen van goede patiënteninformatie. In opdracht van het ministerie van VWS wordt momenteel bij een top-30 van aandoeningen informatie over medisch-specialistische zorg toegevoegd aan de website Thuisarts.nl. Deze informatie wordt geschreven op basis van de geldende richtlijnen.

Onze aanpak

In dit project werkten de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie en NHG het afgelopen jaar nauw samen. Adviseurs van het Kennisinstituut hadden een adviserende rol in werkgroepen, verzorgden de projectleiding en coördineerden de ontwikkeling van de teksten.

Resultaat

Het project loopt op dit moment nog. Van de eerste vijf aandoeningen is in tweedelijnsinformatie gepubliceerd op Thuisarts.nl: melanoom (huidkanker), perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen), cataract (staar), heupfractuur (gebroken heup) en diabetes (suikerziekte). Daarnaast zijn de werkprocessen en samenwerkingsafspraken zo ingericht dat er een goede basis ligt om de informatie over de resterende 25 aandoeningen op professionele en efficiënte manier te kunnen ontwikkelen.