Project:
Implementatie van richtlijnen

Een goede implementatie van medisch-specialistische richtlijnen is ontzettend belangrijk maar blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. In het kader van het centraal budget project "verbetertraject implementatie van richtlijnen" inventariseerde het Kennisinstituut daarom welke best practices er zijn op het gebied van implementatie van richtlijnen en hoe de implementatie van een vijftal richtlijnen verloopt bij ziekenhuizen in twee regio’s. Met als doel een verbeterde implementatiemethode die landelijk toegepast kan worden. Het Kennisinstituut werd ingeschakeld vanwege zijn expertise op het gebied van richtlijnen en de implementatie daarvan.

Onze aanpak

Door middel van regiobijeenkomsten inventariseerde het Kennisinstituut hoe medisch specialisten de richtlijnen hebben ontvangen, wat er goed ging en wat er beter kan bij de implementatie.

Resultaat

Op dit moment loopt het project nog. De inzichten die uit de inventarisatie naar voren komen, past het Kennisinstituut toe in de landelijke methodiek voor de ontwikkeling van richtlijnen. Daarnaast zal het Kennisinstituut een handleiding en tools ontwikkelen voor verbetering van richtlijnimplementatie. Op deze manier werken wij samen met de wetenschappelijke verenigingen aan een steeds betere toepassing van richtlijnen in de dagelijkse praktijk.

Meer weten

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van implementatie? Lees meer