Consultkaarten

Het samen beslissen door arts en patiënt krijgt de laatste jaren veel aandacht, zowel in de medisch wereld als in de media. Maar het is tegelijkertijd nog onvoldoende ingeburgerd in de spreekkamer, zo blijkt uit onderzoek door het NIVEL in 2020. Om het samen beslissen te stimuleren, ontwikkelen verschillende wetenschappelijke verenigingen momenteel consultkaarten, in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland en het Kennisinstituut. Dit zijn keuzehulpen die de verschillende behandelopties overzichtelijk op een rij zetten. De consultkaarten helpen om samen een weloverwogen keuze te maken over de zorg die het beste past bij de patiënt.

Onze aanpak

Adviseurs van het Kennisinstituut zijn bij dit traject aangehaakt vanuit hun kennis van richtlijnen die de basis vormen voor de consultkaarten en hun expertise op het gebied van patiëntenparticipatie in de zorg. Daarnaast kan het Kennisinstituut door contacten in het veld goed de verbinding leggen met alle betrokken partijen. Belangrijk met het oog op het draagvlak, de samenwerking tussen deze partijen en de kwaliteit van het eindproduct. 
  • Allereerst brengt het Kennisinstituut met artsen en patiënten in kaart voor welke keuzesituaties en welke patiëntengroepen de consultkaarten ontwikkeld zouden moeten worden en welke opties er voor patiënten in deze situaties gelden.
  • Met hulp van de Patiëntenfederatie Nederland en relevante patiëntenorganisaties inventariseren we welke vragen in de consultkaarten opgenomen zouden moeten worden, waarna we met de artsen de antwoorden op deze vragen in kaart brengen.
  • Nadat alle partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de consultkaarten, wordt de tekst omgezet in taalniveau B1 zodat de tekst voor een zo breed mogelijk publiek te begrijpen is. Daarna leveren de wetenschappelijke verenigingen commentaar en worden ze getest op leesbaarheid voor patiënten. Het Kennisinstituut coördineert dit proces.
  • Het Kennisinstituut zorgt in het gehele traject voor procesbegeleiding en borging van de methodologie, om zo de kwaliteit van het eindproduct te bewaken. Ook voert het Kennisinstituut controles uit om zeker te zijn dat de consultkaarten in lijn zijn met de medisch-specialistische richtlijnen. 
  • Koppeling met richtlijnen en publicatie op consultkaart.nl: Het Kennisinstituut koppelt de consultkaarten in de Richtlijnendatabase aan de bijbehorende richtlijn en publiceert de consultkaart op www.consultkaart.nl. Wanneer een wetenschappelijke vereniging een richtlijn actualiseert, worden de aanpassingen ook meegenomen in de consultkaarten. Het Kennisinstituut kan dit begeleiden.

 

Resultaten

  • Op dit moment zijn er op www.consultkaart.nl rond de 35 consultkaarten beschikbaar over 30 aandoeningen. Sommige aandoeningen bevatten meerdere keuzemomenten waarvoor een consultkaart inzicht kan geven. 
  • Implementatie: op dit moment loopt er een groot disseminatie- en implementatieproject voor het implementeren van 4 consultkaarten in 8 verschillende settings. Dit is een initiatief van de NVDV samen met het NOG, NVOG en de NIV. Lees meer over dit project.
  • Daarnaast loopt er vanuit het Kennisinstituut in samenwerking met IQ healthcare (Radboudumc) een promotieonderzoek naar de ervaring van artsen rondom consultkaarten en hoe de context van de patiënt naar voren komt in het gesprek bij het gebruik van consultkaarten. 

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van patiëntenparticipatie? Neemt u dan contact op via info@consultkaart.nl