Nieuws overzicht

Consultkaart_Logo.jpg

Keuzen behandeling epilepsie vereenvoudigd

6 november 2017

Om het proces van samen beslissen tussen patiënt en neuroloog te ondersteunen, hebben de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Epilepsie Vereniging Nederland drie consultkaarten ontwikkeld.

Oudere patiënt

Richtlijnen ouderenproof maken

5 oktober 2017

Richtlijnen zijn niet altijd van toepassing op oudere patiënten. En dat stelt medisch specialisten regelmatig voor dilemma’s. De internisten en klinisch geriaters werkten daarom de afgelopen tijd aan een methode om richtlijnen beter geschikt te maken voor ouderen.

Vijf jaar ‘verstandig kiezen’

15 september 2017

Op 11 september vond het internationale congres Choosing Wisely plaats in Amsterdam. Inspirerende gastsprekers gaven hun visie op het laatste ontwikkelingen rondom ‘verstandig kiezen. Wat kunnen we doen om het maken van goede behandelkeuzes in de zorg te bevorderen?

Jaaroverzicht kennisinstituut 2016

Kennisinstituut publiceert Jaaroverzicht 2016

30 juni 2017

Het Jaaroverzicht 2016 van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten is online beschikbaar. In vogelvlucht krijgt u een indruk van de projecten en activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

kennisagenda-radiologie

NVRO presenteert kennisagenda

21 juni 2017

Op 16 juni presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) haar kennisagenda. Deze kennisagenda bestaat uit een top tien van onderwerpen binnen de radiotherapie waarvoor onderzoek dringend nodig is.

Overhandiging RVS rapport

RVS: ‘goede zorg is meer dan bewezen zorg’

20 juni 2017

‘Goede zorg kun je niet enkel baseren op wetenschappelijk bewijs’, stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies Zonder context geen bewijs. De RVS wil de context waarin de zorg wordt verleend meer centraal stellen.

Dunja congres Madrid

Kennis delen tijdens Guía Salud conference

9 juni 2017

Op 6 juni verzorgde Dunja Dreesens een keynote-lezing over samen beslissen en richtlijnen tijdens de GuíaSalud Scientific Conference 2017 in Madrid. Dreesens is promovendus aan de Universiteit Maastricht en senior adviseur bij het Kennisinstituut.

code_gedragsbeinvloeding

Geactualiseerde Code Gedragsbeïnvloeding beschikbaar

6 juni 2017

Sinds deze maand is de geactualiseerde Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling beschikbaar. Deze code beschrijft verschillende vormen van belangenverstrengeling en bevat afspraken over hoe hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Rolstoelen

Richtlijn dwarslaesierevalidatie gepubliceerd

1 juni 2017

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige inzichten de beste zorg is voor patiënten met een verworven dwarslaesie. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een zorgvuldige weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, expert opinion en patiëntenvoorkeuren.

Nieuwe zorgevaluaties van start

Nieuwe zorgevaluaties van start

10 april 2017

In hoeverre een patiënt baat heeft bij een bepaalde behandeling? En welke behandeling verdient de voorkeur?

Pagina's