Nieuws overzicht

acutezorg2

Spoedoperaties worden beter planbaar

18 mei 2018

Vanaf nu zijn er duidelijke spelregels voor welke spoedpatiënt prioriteit krijgt in de OK. Een indeling daarvoor staat in de richtlijn ‘Beleid rondom spoedoperaties’ die deze maand verschijnt. Chirurg Pieter Lubbert: “We geven duidelijk de grenzen aan van wachttijden voor acute operaties.

Zorgevaluatie

Klinisch chemici en KNO-artsen publiceren kennisagenda

19 april 2018

Vorige week hebben de klinisch chemici en de KNO-artsen hun kennisagenda gepubliceerd.

Diabetes-richtlijnen

Nieuwe richtlijnen voor diabeteszorg

18 april 2018

De richtlijnen zijn ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) maar ook voor een grote groep andere specialismen van toepassing, zoals neurologen, gynaecologen, kinderartsen, oogartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

radiologie-postmortem-richtlijn

Richtlijn Postmortem radiologie

12 april 2018

Dit voorjaar is de nieuwe richtlijn postmortem radiologie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Wanneer de oorzaak van iemands overlijden niet duidelijk is, kan postmortem onderzoek uitkomst bieden.

Vijfjarig jubileum Kennisinstituut

Vijfjarig jubileum Kennisinstituut

21 maart 2018

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten bestaat vijf jaar. In deze periode is het uitgegroeid tot partner van de 32 wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten.

Tweedelijns-info-Thuisarts

Thuisarts.nl: nu ook informatie over medisch-specialistische zorg

20 maart 2018

Thuisarts.nl is uitgebreid met negenentwintig medisch-specialistische aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld. En dat is pas het begin.

Kennisagenda's

Drie nieuwe kennisagenda’s gepubliceerd

27 november 2017

Afgelopen maand publiceerden de revalidatieartsen, de internisten en de sportartsen hun kennisagenda.

Richtlijn-darmafsluiting

Richtlijn Invaginaties op de kinderleeftijd

23 november 2017

Deze richtlijn geeft handreikingen ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een ileocolische invaginatie.

Rolstoelen

Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen gepubliceerd

21 november 2017

Deze maand is de herziening van de richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Een belangrijke richtlijn, want valincidenten komen zeer frequent voor, zeker op oudere leeftijd.

Symposium-Zorgevaluatie 2017

Behandelkeuzes steeds beter onderbouwen

6 november 2017

Tijdens het Symposium Zorgevaluatie op 3 november 2017 kwamen medisch specialisten en andere betrokkenen bij zorgevaluatieonderzoek bijeen om van elkaar te leren hoe zij bestaande behandelingen efficiënt kunnen evalueren en zo in de dagelijkse praktijk de patiënt uiteindelijk de beste zorg kunnen bi

Pagina's