Nieuws overzicht

Richtlijn Behandeling Voorhuidpathologie is herzien

21 januari 2020

De herziene richtlijn Behandeling Voorhuidpathologie is opgenomen in de Richtlijnendatabase. Deze richtlijn heeft tot doel te komen tot een uniforme en zoveel mogelijk evidence based aanpak van de meest voorkomende voorhuidproblemen bij jongens en mannen.

Nieuwe richtlijn gebruik MRI bij patiënten met implantaten

13 december 2019

In welke gevallen is het veilig om een MRI-onderzoek uit te voeren bij patiënten met implantaten? Een nieuw gepubliceerde richtlijn biedt handvatten voor deze beslissing. De richtlijn is bedoeld voor MR veiligheidsdeskundigen zoals klinisch fysici.

Opleider oogheelkunde

Richtlijn CVI beschikbaar in de Richtlijnendatabase

12 december 2019

De nieuwe richtlijn Cerebral Visual Impairment (CVI) - diagnostiek en verwijzing bij een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 18 jaar is gepubliceerd in de Richtlijnendatabase.

Kennisagenda Neurochirurgen gepubliceerd

12 december 2019

Deze maand presenteerden de Neurochirurgen hun kennisagenda. Deze bevat een top 10 van meest dringende zorgevaluatievragen die zij in de komende jaren (2019-2024) willen onderzoeken.

operatie

Herziening richtlijn Melanoom

9 december 2019

De herzieningen van de richtlijn Melanoom zijn deze week gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Deze modules beschrijven recente wetenschappelijke inzichten die voor een aantal belangrijke wijzigingen hebben gezorgd.

Kwaliteitsstandaard belangrijke stap in toekomstbestendige transgenderzorg

26 november 2019

Het aantal transgenders is de afgelopen jaren sterk toe genomen. Dit heeft geleid tot druk op de bestaande zorgvoorzieningen, wachttijden en ook behoefte aan heldere criteria voor de kwaliteit van zorg.

Herziening richtlijn Colorectaal carcinoom

18 november 2019

Om aan te sluiten bij de laatste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn Colorectaal carcinoom (darmkanker) herzien. De herziene richtlijn is deze maand gepubliceerd in de Richtlijnendatabase.

Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg verbetert patiëntenzorg bij somatische ziekte

15 november 2019

Een op de drie patiënten met een (chronische) somatische ziekte krijgt last van psychosociale problemen.

De plenaire zaal tijdens het Symposium Zorgevaluatie in beweging

Zorgevaluatie in beweging

11 november 2019

De afgelopen vijf jaar is zorgevaluatie onderzoek enorm in beweging gekomen. Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen brachten hun belangrijkste kennishiaten in beeld en 6 kennisagenda’s zijn momenteel in ontwikkeling.

Plastisch chirurgen lanceren kennisagenda

7 november 2019

Begin november lanceerde de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) haar eerste nationale kennisagenda. Hiermee agenderen zij de tien meest urgente zorgvragen uit het vakgebied waar de komende vijf jaar onderzoek naar moet worden gedaan.

Pagina's