Nieuws overzicht

Jaaroverzicht kennisinstituut 2016

Kennisinstituut publiceert Jaaroverzicht 2016

30 juni 2017

Het Jaaroverzicht 2016 van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten is online beschikbaar. In vogelvlucht krijgt u een indruk van de projecten en activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

kennisagenda-radiologie

NVRO presenteert kennisagenda

21 juni 2017

Op 16 juni presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) haar kennisagenda. Deze kennisagenda bestaat uit een top tien van onderwerpen binnen de radiotherapie waarvoor onderzoek dringend nodig is.

Overhandiging RVS rapport

RVS: ‘goede zorg is meer dan bewezen zorg’

20 juni 2017

‘Goede zorg kun je niet enkel baseren op wetenschappelijk bewijs’, stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies Zonder context geen bewijs. De RVS wil de context waarin de zorg wordt verleend meer centraal stellen.

Dunja congres Madrid

Kennis delen tijdens Guía Salud conference

9 juni 2017

Op 6 juni verzorgde Dunja Dreesens een keynote-lezing over samen beslissen en richtlijnen tijdens de GuíaSalud Scientific Conference 2017 in Madrid. Dreesens is promovendus aan de Universiteit Maastricht en senior adviseur bij het Kennisinstituut.

code_gedragsbeinvloeding

Geactualiseerde Code Gedragsbeïnvloeding beschikbaar

6 juni 2017

Sinds deze maand is de geactualiseerde Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling beschikbaar. Deze code beschrijft verschillende vormen van belangenverstrengeling en bevat afspraken over hoe hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Rolstoelen

Richtlijn dwarslaesierevalidatie gepubliceerd

1 juni 2017

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige inzichten de beste zorg is voor patiënten met een verworven dwarslaesie. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een zorgvuldige weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, expert opinion en patiëntenvoorkeuren.

Nieuwe zorgevaluaties van start

Nieuwe zorgevaluaties van start

10 april 2017

In hoeverre een patiënt baat heeft bij een bepaalde behandeling? En welke behandeling verdient de voorkeur?

 richtlijn_slikstoornissen

Richtlijn Orofaryngeale dysfagie gepubliceerd

28 maart 2017

Deze richtlijn is onlangs geautoriseerd door alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen en volwassen patiënten met dysfagie en voor patiënten met een verhoogd risico op dysfagie.

Consultkaart_Logo.jpg

Internisten maken samen beslissen met patiënten eenvoudiger

16 maart 2017

​Patiënten met blijvende schade aan de nieren en patiënten met trombose of longembolie hebben vaak keuze uit verschillende behandelmogelijkheden. Voor deze patiënten en hun behandelend internist zijn consultkaarten gemaakt om samen tot de meest passende behandeling te kunnen komen.

Inspirerend eerste Federatiecongres

15 maart 2017

Ruim 800 mensen bezochten op dinsdag 14 maart 2017 in congrescentrum 1931 in Den Bosch het eerste Federatiecongres ‘Medisch Specialist 2025’. De Federatie Medisch Specialisten presenteerde aan medisch specialisten, aios en andere professionals in de zorg haar visie op de toekomst.

Pagina's