Nieuwe richtlijn Antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie

14 oktober 2021

Er is een nieuwe richtlijn verschenen over het gebruik van psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie. Er bestond al een richtlijn over het gebruik van SSRI-antidepressiva, maar in deze nieuwe richtlijn worden ook adviezen gegeven over het gebruik van overige antidepressiva en antipsychotica bij een kwetsbare groep zwangeren met een psychiatrische ziekte.

Deze richtlijn geeft een leidraad voor wat volgens de huidige maatstaven de beste medicamenteuze opties zijn voor vrouwen die antipsychotica en niet-SSRI (overige) antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie (overwegen te) gebruiken. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het gebruik van antipsychotica en niet SSRI-antidepressiva en kans op aangeboren afwijkingen.
  • Het gebruik van antipsychotica en niet SSRI-antidepressiva en neonatale effecten.
  • Het gebruik van antipsychotica en niet SSRI-antidepressiva en langetermijneffecten bij het kind.
  • Het effect van antipsychotica en niet SSRI-antidepressiva op zwangerschaps- en baringscomplicaties.
  • De recidiefkans na het staken van antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva.
  • Het gebruik van antipsychotica en niet SSRI-antidepressiva tijdens lactatieperiode.
  • Antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva en veranderingen in farmakokinetiek tijdens zwangerschap en lactatie.
  • De organisatie van zorg rondom vrouwen die antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva (overwegen te) gebruiken tijdens zwangerschap en lactatie.

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject ondersteund.

Bekijk de richtlijn