Nieuws overzicht

Herziening richtlijn Pijn bij patiënten met kanker

30 november 2021

Twee modules van de richtlijn ‘Pijn bij patiënten met kanker' zijn aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Het gaat om de modules ‘Patiënten met nierfunctiestoornissen’ en ‘Oudere patiënten’.

Betere handvatten voor Antitrombotisch beleid

24 november 2021

De richtlijn Antitrombotisch beleid is geactualiseerd: de belangrijkste aanpassingen zijn een nieuwe indeling in bloedingsrisico’s, die voor meer duidelijkheid zorgt bij het behandelteam en hernieuwde adviezen voor patiënten met nierfunctiestoornissen.

Samen beslissen

Symposium Zorgevaluatie verplaatst

23 november 2021

Op 26 november zou het jaarlijkse symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling plaatsvinden. Hoewel wij er erg naar uitkeken, hebben we gezien de huidige situatie rondom het coronavirus na zorgvuldig beraad besloten om het symposium te verplaatsen.

Betere behandeling zeer hoogrisicopatiënten diabetes mellitus type 2

22 november 2021

Patiënten met diabetes mellitus type 2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, krijgen voortaan niet meer standaard metformine, maar beginnen meteen met een SGLT-2-remmer.

Herziening richtlijn Medische begeleiding van kinderen met downsyndroom

19 november 2021

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn Medische begeleiding van kinderen met downsyndroom geactualiseerd.

Arts met een tablet

Nieuwe richtlijn Schouderprothese

19 november 2021

De nieuwe richtlijn over schouderprothesen draagt bij aan meer uniformiteit in het medisch handelen en biedt handvatten waarmee dokters samen met de patiënt de optimale behandelstrategie kunnen bepalen.

Nieuwe richtlijn Geïsoleerde mediale en laterale artrose van de knie

18 november 2021

Er is een nieuwe richtlijn die de zorg van patiënten met geïsoleerde mediale of laterale (unicompartimentele) artrose van de knie beschrijft.

Nieuwe richtlijn chronische beademing voor volwassenen

17 november 2021

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg voor patiënten die chronisch beademd worden buiten het ziekenhuis. Er zijn indicatiegebieden bij gekomen (COPD, complex slaapapnoe) en voor de verschillende bestaande indicatiegebieden is er meer wetenschappelijke onderbouwing gekomen.

Nieuwe richtlijnmodule Diagnostiek bij angina pectoris

12 november 2021

De belangrijke wijziging voor de praktijk is dat beeldvormende diagnostiek nu bepaald wordt op basis van een inschatting van de voorafkans op obstructief coronairlijden

De Richtlijnendatabase app: heb jij ‘m al?

11 november 2021

De Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten is vanaf nu beschikbaar als een app voor telefoon en tablet.

Pagina's