Nieuws overzicht

Herziening richtlijn Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij HCM

27 september 2021

Deze richtlijn geeft aanbevelingen over de gewenste uitvoering van genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij HCM in Nederland. De richtlijn vervangt de multidisciplinaire richtlijn genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM) uit 2009.

coronavirus

Meest dringende onderzoeken COVID-19 gaan van start

10 september 2021

Alle onderzoeksvoorstellen gericht op behandeling uit de COVID-19 kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten zijn goedgekeurd door ZonMw. Dat betekent dat zes onderzoeken van start kunnen gaan.

Herziening richtlijn Totale knieprothese (TKP)

9 september 2021

Deze richtlijn uit 2014 is geactualiseerd omdat er nieuwe literatuur is gepubliceerd en er nieuwe technieken zijn ontwikkeld waardoor sommige aanbevelingen niet meer up-to-date waren.

Herziening richtlijn Multiple Sclerose

1 september 2021

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met multiple sclerose (MS). In de richtlijn is aandacht voor diagnostiek, behandelingsmogelijkheden, arbeidsparticipatie en organisatie van zorg.