Nieuws overzicht

Nieuwe richtlijn Screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen

25 augustus 2021

Deze richtlijn gaat over de stappen in het proces van screening op en behandeling van (risico op) ondervoeding bij kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen. Vroegtijdige herkenning en behandeling van ondervoeding zal leiden tot een sneller herstel.

Herziening richtlijn distale radiusfracturen

25 augustus 2021

De richtlijn distale radiusfracturen (polsfracturen) richt zich op wat volgens de huidige stand van zaken de beste zorg is voor volwassenen met een geïsoleerde intra- of extra-articulaire fractuur van de distale radius.

Update Richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie

16 augustus 2021

Diverse modules van de richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie zijn gewijzigd. Daarnaast zijn er nieuwe modules toegevoegd.

80 projecten Goed Gebruik Geneesmiddelen in Richtlijnendatabase

10 augustus 2021

Onderzoeksprojecten uit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw zijn sinds kort gekoppeld aan de richtlijnen in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.