Nieuws overzicht

Richtlijn Brief Resolved Unexplained Event (BRUE) geactualiseerd

16 juni 2021

BRUE is een kortdurende onverklaard incident bij kinderen in de leeftijd tot 1 jaar waarbij het kind nadien weer als vanouds is.

Herziening richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen

9 juni 2021

In deze vernieuwde richtlijn is de laatste wetenschappelijke evidence verwerkt. Daarnaast is de richtlijn nu multidisciplinair opgesteld: de hoorzorg is breder gedefinieerd dan alleen de audiologisch technische hoorzorg.

Nieuwe Richtlijn Sepsis bij kinderen

9 juni 2021

Sepsis is een ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie die zo ernstig verloopt dat weefsels beschadigd raken en orgaanfuncties uitvallen. Vooralsnog was er in Nederland geen kinderrichtlijn over dit onderwerp beschikbaar.

Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie herzien

4 juni 2021

Deze richtlijn gaat over personen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met een niet-progressief verloop, waarbij de nadruk ligt op herstel van functioneren. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen is de richtlijn aangepast en aangevuld met nieuwe modules.