Nieuws overzicht

Herziening richtlijn Aneurysma van de abdominale aorta

16 april 2021

Verscheidene nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd: het juxtarenale AAA, het geïsoleerde iliacale aneurysma, het mycotische en inflammatoire AAA. Ook nieuwe behandelconcepten komen aan bod.

arts behandelt patiënt met knieklachten

Richtlijn Duchenne spierdystrofie gepubliceerd

9 april 2021

In Nederland was er behoefte aan een verdere verdieping van een aantal onderwerpen in de internationale richtlijn rond Duchenne spierdystrofie en aan toespitsing op de Nederlandse situatie. Deze nieuwe richtlijn voorziet daarin.