Nieuws overzicht

Richtlijn ACNES (buikwandpijn) gepubliceerd

26 maart 2021

Deze richtlijn beschrijft hoe Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) gediagnosticeerd en behandeld kan worden.

Richtlijnendatabase verbeterd

22 maart 2021

Om de Richtlijnendatabase optimaal te laten aansluiten bij de wensen van gebruikers zijn de afgelopen tijd met input van medisch specialisten verschillende verbeteringen doorgevoerd.

Update richtlijn Vergroot Ovarium

16 maart 2021

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft de richtlijn Vergroot Ovarium aangepast op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuwe richtlijnmodules cardiovasculaire complicaties bij COVID-19

9 maart 2021

In de klinische praktijk bestaat er veel onduidelijk over het risico van COVID-19 voor cardiale patiënten en hun behandeling. Om dokters handvatten hiervoor te bieden, zijn de afgelopen tijd vier richtlijnmodules ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep.