Nieuws overzicht

Kennisagenda COVID-19 aangeboden aan VWS

21 januari 2021

Hoewel we al steeds meer weten over COVID-19, is er meer kennis nodig om de zorg voor deze patiënten te verbeteren en de negatieve gevolgen van COVID-19 voor de reguliere zorg te beperken.

Nieuwe richtlijn ‘Follow-up na cholesteatoom chirurgie’

20 januari 2021

De nieuwe richtlijn ‘Follow-up na Cholesteatom chirurgie’ biedt handvatten voor een goede follow-up na de operatie.