Nieuws overzicht

Samen beslissen

Herziening modules richtlijn delier bij volwassenen

8 december 2020

Deze herziene richtlijn gaat over de preventie, herkenning en behandeling van het delier en beschrijft de zorg voor deze patiënten in het ziekenhuis, buiten de ic setting. Ook nazorg komt aan bod.

Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen: nieuwe module Minderen en stoppen van medicatie

3 december 2020

De nieuwe module Minderen van stoppen van medicatie van de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen biedt handvatten aan voorschrijvers, apothekers en patiënten om het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiënten (≥70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven.