Nieuws overzicht

Richtlijn Miskraam gepubliceerd

24 juli 2020

De richtlijn Miskraam beschrijft de verschillende behandelopties voor vrouwen met een miskraam tot een zwangerschapsduur van 20 weken.

Richtlijn High flow bij kinderen

22 juli 2020

High flow zuurstoftherapie is een relatief nieuwe zuurstoftherapie voor behandeling voor kinderen met toegenomen zuurstofbehoefte en/of ademarbeid.

Nieuwe richtlijn Bijtverwondingen

20 juli 2020

De richtlijn Bijtverwondingen is op initiatief van de Nederlandse vereniging voor Heelkunde (NVVH) ontwikkeld omdat er behoefte was aan meer inzicht in de risicofactoren die bijdragen aan een slechte uitkomst van bijtwonden.

Oogheelkunde innovaties

Oogheelkunde stelt de 14 belangrijkste onderzoeksvragen vast

14 juli 2020

De oogartsen hebben onlangs in de Kennisagenda Oogheelkunde 14 onderzoeksvragen geprioriteerd op het gebied van zorgevaluatie en zorginnovatie.

Klinisch fysici publiceren Kennisagenda

13 juli 2020

Hoe maak je optimaal gebruik van nieuwe technologie om de radiotherapiebehandeling te individualiseren? Welke (innovatieve) behandelingen voor slechthorendheid en tinnitus zijn voor welke oorzaken geschikt?

Richtlijn Varicella herzien

6 juli 2020

Waterpokken is in Nederland een frequent voorkomende, zeer besmettelijke kinderziekte waarvoor meestal geen medische interventie nodig is. Alertheid op complicaties is echter wel geboden bij pasgeborenen, patiënten met een verminderde afweer en zwangeren.

Bezoeker bekijkt Thuisarts.nl

COVID-19 leidraden op Thuisarts.nl

2 juli 2020

Het betreft de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting en de leidraad COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed.