Nieuws overzicht

Nieuwe richtlijn helpt bij signaleren risico’s op ernstige erfelijke aandoeningen

25 juni 2020

Doel van deze richtlijn is de toegankelijkheid van deze test te verbeteren, zodat meer van deze paren samen met hun dokter een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

Kinderartsen lanceren kennisagenda

23 juni 2020

In deze eerste kennisagenda van de NVK staan de tien belangrijkste kennishiaten binnen de algemene kindergeneeskunde beschreven, samen met een plan van aanpak hoe deze met wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingevuld.

Herziening richtlijn ‘Sterilisatie van de vrouw’

5 juni 2020

De nieuwe modules beschrijven de optimale zorg voor vrouwen die een sterilisatie overwegen of ondergaan, op basis van de meest recente wetenschappelijke literatuur en klinische overwegingen.