Nieuws overzicht

wachtruimte

Herziening richtlijn Urineweginfecties bij kinderen

25 februari 2020

De richtlijn Urineweginfecties (UWI’s) bij kinderen is herzien en gepubliceerd in de Richtlijnendatabase.

Richtlijn allergie van de bovenste luchtwegen

19 februari 2020

Wat is volgens de huidige maatstaven de beste zorg voor patiënten met een allergie van de bovenste luchtwegen? Dat staat beschreven in de nieuw verschenen richtlijn Allergie van de bovenste luchtwegen.

Het Symposium Modulair onderhoud, de toekomst van richtlijnen

Richtlijnen voortaan sneller actueel

17 februari 2020

Dokters en patiënten willen sneller kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke kennis, om samen gefundeerde beslissingen te nemen over de juiste zorg. Dankzij een nieuwe methode voor richtlijnonderhoud wordt het mogelijk gemaakt om richtlijnen voortaan jaarlijks te actualiseren.

Herziening richtlijn Benigne paroxysmale positieduizeligheid

10 februari 2020

Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) is een goedaardige aanvalsgewijze bewegingsafhankelijke duizeligheid. Een module van de richtlijn (Repositiemanoevres als behandeling van BPPD) is herzien omdat de behandeling op dit punt is veranderd.

Samen beslissen

Herziening richtlijn Gliomen

5 februari 2020

De richtlijn voor de behandeling van gliomen (hersentumoren) is herzien en gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. De volgende modules zijn herzien: ‘typering/gradering diffuse gliomen’ en ‘radio-/chemotherapie: behandeling bij nieuw gediagnosticeerd laaggradig glioom’.

Psychiater in gesprek

Psychiaters publiceren kennisagenda

3 februari 2020

Wat zijn de belangrijkste kennishiaten binnen de psychiatrie die nader onderzoek verdienen? De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft deze onderzoeksvragen in kaart gebracht, met als resultaat de kennisagenda Psychiatrie die deze maand werd gelanceerd.