Nieuws overzicht

Bezoeker bekijkt Thuisarts.nl

Structureel meer informatie medisch-specialistische zorg op Thuisarts.nl

31 oktober 2019

Er komt op Thuisarts.nl structureel meer informatie over de medisch-specialistische zorg. Dat hebben de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie Nederland met elkaar afgesproken.

Richtlijn Kortdurend antipsychoticagebruik gepubliceerd

17 oktober 2019

Deze maand is de nieuwe richtlijn Kortdurend antipsychoticagebruik verschenen in de Richtlijnendatabase. Deze richtlijn beschrijft hoe om te gaan met het risico op QTc-verlenging bij patiënten die kortdurend antipsychotica krijgen voor de behandeling van een delier.

DNA

Nieuwe richtlijn informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen

7 oktober 2019

Op 5 oktober 2019 is de landelijke richtlijn ‘Informeren van familieleden na het vaststellen van een erfelijke aandoening’ gepubliceerd.