Nieuws overzicht

Overhandiging NVZA Kennisagenda 2018

Ziekenhuisapothekers brengen kennishiaten in kaart

26 november 2018

​Deze maand heeft de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers haar kennisagenda gepubliceerd. Met de resultaten van de onderzoeken die hieruit voortvloeien kunnen zij de zorg aan de patiënt steeds verder verbeteren.

Richtlijn levensbeëindiging op verzoek

13 november 2018

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft deze maand de richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis’ uitgebracht. Psychiaters worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met een doodswens. Het omgaan daarmee vereist grote behoedzaamheid.

symposium zorgevaluatie 2018

Zorgevaluatie: van onderzoek naar praktijk

6 november 2018

Implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk blijkt vaak lastig. De knelpunten hebben met name betrekking op bekostiging, gebrek aan samenwerking en de lange tijd die er overheen gaat om veranderde zorg te laten landen op de werkvloer. Hoe zouden we die knelpunten kunnen oplossen?