Nieuws overzicht

Zorgevaluatie

Klinisch chemici en KNO-artsen publiceren kennisagenda

19 april 2018

Vorige week hebben de klinisch chemici en de KNO-artsen hun kennisagenda gepubliceerd.

Diabetes-richtlijnen

Nieuwe richtlijnen voor diabeteszorg

18 april 2018

De richtlijnen zijn ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) maar ook voor een grote groep andere specialismen van toepassing, zoals neurologen, gynaecologen, kinderartsen, oogartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

radiologie-postmortem-richtlijn

Richtlijn Postmortem radiologie

12 april 2018

Dit voorjaar is de nieuwe richtlijn postmortem radiologie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Wanneer de oorzaak van iemands overlijden niet duidelijk is, kan postmortem onderzoek uitkomst bieden.