Nieuws overzicht

Kennisagenda's

Drie nieuwe kennisagenda’s gepubliceerd

27 november 2017

Afgelopen maand publiceerden de revalidatieartsen, de internisten en de sportartsen hun kennisagenda.

Richtlijn-darmafsluiting

Richtlijn Invaginaties op de kinderleeftijd

23 november 2017

Deze richtlijn geeft handreikingen ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een ileocolische invaginatie.

Rolstoelen

Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen gepubliceerd

21 november 2017

Deze maand is de herziening van de richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Een belangrijke richtlijn, want valincidenten komen zeer frequent voor, zeker op oudere leeftijd.

Symposium-Zorgevaluatie 2017

Behandelkeuzes steeds beter onderbouwen

6 november 2017

Tijdens het Symposium Zorgevaluatie op 3 november 2017 kwamen medisch specialisten en andere betrokkenen bij zorgevaluatieonderzoek bijeen om van elkaar te leren hoe zij bestaande behandelingen efficiënt kunnen evalueren en zo in de dagelijkse praktijk de patiënt uiteindelijk de beste zorg kunnen bi

Consultkaart_Logo.jpg

Keuzen behandeling epilepsie vereenvoudigd

6 november 2017

Om het proces van samen beslissen tussen patiënt en neuroloog te ondersteunen, hebben de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Epilepsie Vereniging Nederland drie consultkaarten ontwikkeld.