Nieuws overzicht

Alle oncologische richtlijnen nu in de Richtlijnendatabase

18 februari 2021

Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. Daarmee zijn alle medisch-specialistische richtlijnen voortaan op één plek te vinden, Richtlijnendatabase.nl.

Nieuwe richtlijn Anafylaxie bij kinderen

17 februari 2021

In deze nieuwe richtlijn staat beschreven hoe anafylaxie behandeld moet worden, welke testen gedaan zouden kunnen worden na een ernstige allergische reactie en hoe de zorg georganiseerd zou moeten zijn.

Nieuwe richtlijn DDH bij kinderen onder één jaar

5 februari 2021

Er is een nieuwe richtlijn ontwikkeld over DDH (heupdysplasie) bij kinderen onder één jaar. De richtlijn heeft als doel meer eenduidigheid te krijgen in de diagnostiek en behandeling.

Kennisagenda COVID-19 aangeboden aan VWS

21 januari 2021

Hoewel we al steeds meer weten over COVID-19, is er meer kennis nodig om de zorg voor deze patiënten te verbeteren en de negatieve gevolgen van COVID-19 voor de reguliere zorg te beperken.

Nieuwe richtlijn ‘Follow-up na cholesteatoom chirurgie’

20 januari 2021

De nieuwe richtlijn ‘Follow-up na Cholesteatom chirurgie’ biedt handvatten voor een goede follow-up na de operatie.

Samen beslissen

Herziening modules richtlijn delier bij volwassenen

8 december 2020

Deze herziene richtlijn gaat over de preventie, herkenning en behandeling van het delier en beschrijft de zorg voor deze patiënten in het ziekenhuis, buiten de ic setting. Ook nazorg komt aan bod.

Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen: nieuwe module Minderen en stoppen van medicatie

3 december 2020

De nieuwe module Minderen van stoppen van medicatie van de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen biedt handvatten aan voorschrijvers, apothekers en patiënten om het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiënten (≥70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven.

Herziening richtlijn Amputatie onderste extremiteit

27 november 2020

De richtlijn uit 2012 is herzien omdat er nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied waren en er behoefte was aan meer informatie over de invulling van de revalidatie- en paramedische zorg na de eerste prothesevoorziening.

Cardio-thoracaal chirurgen lanceren top 9 kennishiaten

25 november 2020

Tijdens de najaarsvergadering van 13 november 2020 is de eerste Kennisagenda van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) gepresenteerd.

operatie

Herziene richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas

25 november 2020

In deze geactualiseerde richtlijn is beschreven hoe de zorg rondom een maagverkleining eruit moet zien.

Pagina's