Nieuws overzicht

Herziening richtlijn Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij HCM

27 september 2021

Deze richtlijn geeft aanbevelingen over de gewenste uitvoering van genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij HCM in Nederland. De richtlijn vervangt de multidisciplinaire richtlijn genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM) uit 2009.

coronavirus

Meest dringende onderzoeken COVID-19 gaan van start

10 september 2021

Alle onderzoeksvoorstellen gericht op behandeling uit de COVID-19 kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten zijn goedgekeurd door ZonMw. Dat betekent dat zes onderzoeken van start kunnen gaan.

Herziening richtlijn Totale knieprothese (TKP)

9 september 2021

Deze richtlijn uit 2014 is geactualiseerd omdat er nieuwe literatuur is gepubliceerd en er nieuwe technieken zijn ontwikkeld waardoor sommige aanbevelingen niet meer up-to-date waren.

Herziening richtlijn Multiple Sclerose

1 september 2021

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met multiple sclerose (MS). In de richtlijn is aandacht voor diagnostiek, behandelingsmogelijkheden, arbeidsparticipatie en organisatie van zorg.

Nieuwe richtlijn Screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen

25 augustus 2021

Deze richtlijn gaat over de stappen in het proces van screening op en behandeling van (risico op) ondervoeding bij kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen. Vroegtijdige herkenning en behandeling van ondervoeding zal leiden tot een sneller herstel.

Herziening richtlijn distale radiusfracturen

25 augustus 2021

De richtlijn distale radiusfracturen (polsfracturen) richt zich op wat volgens de huidige stand van zaken de beste zorg is voor volwassenen met een geïsoleerde intra- of extra-articulaire fractuur van de distale radius.

Update Richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie

16 augustus 2021

Diverse modules van de richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie zijn gewijzigd. Daarnaast zijn er nieuwe modules toegevoegd.

80 projecten Goed Gebruik Geneesmiddelen in Richtlijnendatabase

10 augustus 2021

Onderzoeksprojecten uit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw zijn sinds kort gekoppeld aan de richtlijnen in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.

Pathologen lanceren Kennisagenda

15 juli 2021

Binnen de pathologie zijn de tien belangrijkste kennishiaten geïdentificeerd en gebundeld in de Kennisagenda Pathologie die deze maand is gepubliceerd.

Forse uitbreiding medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl

13 juli 2021

In 2021 zijn op Thuisarts.nl ruim 100 nieuwe medisch-specialistische situaties gepubliceerd. Daarmee komt het totaal nu op 300.

Pagina's