Nieuws overzicht

Herziening richtlijn Aneurysma van de abdominale aorta

16 april 2021

Verscheidene nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd: het juxtarenale AAA, het geïsoleerde iliacale aneurysma, het mycotische en inflammatoire AAA. Ook nieuwe behandelconcepten komen aan bod.

arts behandelt patiënt met knieklachten

Richtlijn Duchenne spierdystrofie gepubliceerd

9 april 2021

In Nederland was er behoefte aan een verdere verdieping van een aantal onderwerpen in de internationale richtlijn rond Duchenne spierdystrofie en aan toespitsing op de Nederlandse situatie. Deze nieuwe richtlijn voorziet daarin.

Richtlijn ACNES (buikwandpijn) gepubliceerd

26 maart 2021

Deze richtlijn beschrijft hoe Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) gediagnosticeerd en behandeld kan worden.

Richtlijnendatabase verbeterd

22 maart 2021

Om de Richtlijnendatabase optimaal te laten aansluiten bij de wensen van gebruikers zijn de afgelopen tijd met input van medisch specialisten verschillende verbeteringen doorgevoerd.

Update richtlijn Vergroot Ovarium

16 maart 2021

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft de richtlijn Vergroot Ovarium aangepast op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuwe richtlijnmodules cardiovasculaire complicaties bij COVID-19

9 maart 2021

In de klinische praktijk bestaat er veel onduidelijk over het risico van COVID-19 voor cardiale patiënten en hun behandeling. Om dokters handvatten hiervoor te bieden, zijn de afgelopen tijd vier richtlijnmodules ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep.

Alle oncologische richtlijnen nu in de Richtlijnendatabase

18 februari 2021

Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. Daarmee zijn alle medisch-specialistische richtlijnen voortaan op één plek te vinden, Richtlijnendatabase.nl.

Nieuwe richtlijn Anafylaxie bij kinderen

17 februari 2021

In deze nieuwe richtlijn staat beschreven hoe anafylaxie behandeld moet worden, welke testen gedaan zouden kunnen worden na een ernstige allergische reactie en hoe de zorg georganiseerd zou moeten zijn.

Nieuwe richtlijn DDH bij kinderen onder één jaar

5 februari 2021

Er is een nieuwe richtlijn ontwikkeld over DDH (heupdysplasie) bij kinderen onder één jaar. De richtlijn heeft als doel meer eenduidigheid te krijgen in de diagnostiek en behandeling.

Kennisagenda COVID-19 aangeboden aan VWS

21 januari 2021

Hoewel we al steeds meer weten over COVID-19, is er meer kennis nodig om de zorg voor deze patiënten te verbeteren en de negatieve gevolgen van COVID-19 voor de reguliere zorg te beperken.

Pagina's