Nieuws overzicht

De plenaire zaal tijdens het Symposium Zorgevaluatie in beweging

Zorgevaluatie in beweging

11 november 2019

De afgelopen vijf jaar is zorgevaluatie onderzoek enorm in beweging gekomen. Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen brachten hun belangrijkste kennishiaten in beeld en 6 kennisagenda’s zijn momenteel in ontwikkeling.

Plastisch chirurgen lanceren kennisagenda

7 november 2019

Begin november lanceerde de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) haar eerste nationale kennisagenda. Hiermee agenderen zij de tien meest urgente zorgvragen uit het vakgebied waar de komende vijf jaar onderzoek naar moet worden gedaan.

acutezorg2

Richtlijn ‘Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten’ gepubliceerd

1 november 2019

De nieuw gepubliceerde richtlijn Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten omschrijft wat volgens de huidige maatstaven de beste initiële radiodiagnostiek is bij de opvang van traumapatiënten op de SEH.

Bezoeker bekijkt Thuisarts.nl

Structureel meer informatie medisch-specialistische zorg op Thuisarts.nl

31 oktober 2019

Er komt op Thuisarts.nl structureel meer informatie over de medisch-specialistische zorg. Dat hebben de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie Nederland met elkaar afgesproken.

Richtlijn Kortdurend antipsychoticagebruik gepubliceerd

17 oktober 2019

Deze maand is de nieuwe richtlijn Kortdurend antipsychoticagebruik verschenen in de Richtlijnendatabase. Deze richtlijn beschrijft hoe om te gaan met het risico op QTc-verlenging bij patiënten die kortdurend antipsychotica krijgen voor de behandeling van een delier.

DNA

Nieuwe richtlijn informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen

7 oktober 2019

Op 5 oktober 2019 is de landelijke richtlijn ‘Informeren van familieleden na het vaststellen van een erfelijke aandoening’ gepubliceerd.

Presentatie NVALT

Drie nieuwe kennisagenda’s verschenen

25 juni 2019

De wetenschappelijke verenigingen timmeren aan de weg! Inmiddels zijn er 19 kennisagenda’s gepubliceerd en daar kwamen er dit voorjaar nog drie bij. De medisch microbiologen, de longartsen en de dermatologen brachten hun belangrijkste kennishiaten in beeld die dringend onderzocht moeten worden.

Evaluatie van zorg

Zorgevaluatie: correctie neustussenschot zinvol

19 juni 2019

Het uitvoeren van een correctie van het neustussenschot is zinvol, zo blijkt uit onderzoek door het Radboudumc. Patiënten met een scheef neustussenschot ademen na de operatie beter en hun kwaliteit van leven neemt toe.

Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Richtlijn: meer zorg op maat bij preventie hart- en vaatziekten

3 april 2019

De richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is geactualiseerd. Dankzij deze herziening kunnen huisartsen en medisch specialisten een betere inschatting maken van het risico op hart- en vaatziekten en meer gepersonaliseerde zorg bieden.

Cardiologen aan de slag met Kennisagenda NVVC

18 maart 2019

Wat is de meerwaarde van telemonitoring en eHealth bij boezemfibrilleren, hartfalen en cardiovasculaire (na)zorg? In welk ziekenhuis moeten patiënten met pijn op de borst het eerst worden opgenomen als ze een hartinfarct hebben dat niet meteen gedotterd hoeft te worden?

Pagina's