Implementatie

In lijn met de kwaliteitswet in de zorg, hebben meerdere wetenschappelijke verenigingen al een kwaliteitsplan opgesteld of werken daar nog aan. In dat plan leggen zij vast wat zij onder goede zorg verstaan en hoe ze dat willen realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van richtlijnen en door vast te leggen hoe je omgaat met bepaalde vraagstukken zoals nieuwe medische technologie. Normendocumenten maken duidelijk wanneer men aan bepaalde criteria van goede zorg voldoet.

Implementatie is een aandachtspunt

Om deze kwaliteitsdoelstellingen te realiseren, is een goede toepassing van kwaliteitsinstrumenten van groot belang. Richtlijnen bijvoorbeeld vormen de basis van het medisch handelen3. Het gebruik ervan is uitermate belangrijk omdat kennis van zorgprofessionals – gemiddeld genomen – na 5 jaar voor 50% niet meer actueel is2. Toch blijkt de implementatie van richtlijnen complex en daarmee een punt van aandacht (zoals weergegeven in de figuur van Glasziou et al.,).

Kennisinstituut - Glasziou et al: Diffusion of new knowledge

Glasziou et al: Diffusion of new knowledge (http://ebn.bmj.com/content/8/2/36.full)1

Hetzelfde geldt voor het gebruik van keuzehulpen. Deze zijn nog relatief onbekend en de toepassing ervan is nog niet voor iedereen duidelijk. Onderzoek laat zien dat zorgprofessionals pas na de ongeveer de zesde keer het gevoel hebben dat ze het gebruik ervan in de vingers hebben.

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Het Kennisinstituut heeft niet alleen kennis in huis over ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, maar kan u ook helpen om de toepassing ervan in de praktijk te bevorderen. Onze kennis op dat punt is gebundeld in het Kennisforum Implementatie & Kennistoepassing. Dit forum onderzoekt op welke manier de implementatie van kwaliteitsinstrumenten in uw organisatie verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door het implementatieplan aan te scherpen, de formulering van aanbevelingen onder de loep te nemen en voorstellen te doen over hulpmiddelen die de implementatie (van richtlijnen) kunnen bevorderen.

In ontwikkeling

Onze dienstverlening op het gebied van richtlijnimplementatie is nog in ontwikkeling. Momenteel onderzoeken wij vanuit het kennisforum op welke manier we richtlijnen het beste kunnen aanbieden zodat ze optimaal worden toegepast in de praktijk. Ook de implementatie van kennisinstrumenten zoals keuzehulpen heeft onze aandacht.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen bij de implementatie van kwaliteitsinstrumenten? Neemt u dan contact op met D. (Dunja) Dreesens MSc via d.dreesens@kennisinstituut.nl.


Referenties:

1 The paths from research to improved health outcomes, P.Glasziou & B. Haynes, Evid Based Nurs 2005;8:36-38 doi:10.1136/ebn.8.2.36

2 Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up?, H. Bastian et al, PLoS Med. 2010 Sep; 7(9): e1000326

3 Sackett D et al. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM, 2nd edition. Churchill Livingstone, Edinburgh, 2000, p.1